Rekonstrukce hrobů Jozueho a Kaleba zaujala rabína Rabinowitze

Ohodnoťte článek

Rabín Šmuel Rabinovic (Shmuel Rabinowitz), rabín Západní stěny a svatých míst, řekl v neděli, že rekonstrukce hrobů Jozue bin Nuna (יהושע בן נון), jeho otce Nuna (נון) a Kaelba ben Jefuneho (כלב בן יפונה) v Kufil Haras (كفل حارس, biblický Timnath-heres, תמנת חרס, severní Samaří) na něj udělala velký dojem. Guvernér oblasti a představitel pro styk s Izraelem Jásir Hamad (Yasser Hamad), který se připojil k rabimu Rabinowicovi a skupině izraelských důstojníků při prohlídce místa vyjádřil přání, aby pokračovala spolupráce včetně pravidelných koordinovaných návštěv věřících.

Rabín Rabinowic vyjádřil naději, že stávající situace zůstane nezměněná a místní správa zabrání jakýmkoli útokům na toto pohřebiště a jeho návštěvníky. Odsoudil také poškozování muslimských náhrobků v okolí a řekl, že se jedná o ojedinělé vandaly. Podstatné je, že tisíce věřících se přicházejí modlit na hroby Jozue bin Nuna a Kaleba ben Jefune a k okolí se chovají s náležitým respektem a pietou.

(IsraelNationalNews.com)

hm


Článek je překladem ze zpravodajského webu Arutz Sheva – Israel National News, a to článku Joshua, Caleb Tombs Renovation Impresses R. Rabinowitz.