Papež Benedikt XVI. se setkal s novým maronitským patriarchou

Ohodnoťte článek

papež a maronitský patriarcha
papež a maronitský patriarcha

Vatikán. Benedikt XVI. přijal včera nového maronitského patriarchu Bechara Boutrous Raï spolu se skupinou dalších biskupů a věřících z Libanonu. Svatý otec ve své promluvě k novému maronitskému patriarchovi Antiochie poukázal na to, že tato komunita křesťanů sice není největší v křesťanském světě, ale stále v sobě nese „nadšení prvních křesťanů“, jejichž jméno vzniklo a ujalo se právě v Antiochii. Maronitskou komunitu tvoří v Libanonu asi milion věřících a další přibližně dva miliony jich žije v diaspoře.

Poněvadž žijete v srdci Blízkého východu, plníte obrovské poslání mezi lidmi, ke kterým vás Kristus přivádí hlásat dobrou zvěst Spásy. Tento region světa, který je požehnán přítomností a kázáním patriarchů, proroků, apoštolů i samotného Krista, touží po trvalém míru, který může vytvořit jedině přijaté a žité Slovo Pravdy.

Tisíc šest set let po svatém Maronovi zakladateli libanonské církve, řekl dále Benedikt XVI., zůstává cíl jeho nástupců nezměněn, totiž přispívat k tomu, aby Kristus mohl zakořenit v duších lidí. Papež pak poukázal na důležitost lidské a duchovní, morální a intelektuální formace, přičemž poznamenal, že právě síť maronitských škol se vyznačuje kvalitou, která je známá i za hranicemi Libanonu.

Ze srdce si přeji, aby váš přínos výchově a vzdělání byl více oceňován společností a základní hodnoty byly předávány bez jakékoli diskriminace. Tak se mladí dneška budou moci stát zodpovědnými muži a ženami ve svých rodinách a ve společnosti a budou vytvářet solidaritu a bratrství mezi jednotlivými složkami vašeho národa.

(mig)

Přetištěno s laskavým souhlasem české redakce Vatikánského rozhlasu.

Původně publikováno pod názvem Benedikt XVI. se setkal s novým maronitským patriarchou.