Žháři na Korfu spálili o Pesachu svitky Tóry a modlitební knihy

Ohodnoťte článek

Žháři pronikli předevčírem ráno do jediné synagogy na Korfu (Κέρκυρα) a spálili modlitební knihy a svitky Tóry.

Členové židovské obce, někteří rozrušení a plačící, se ve středu shromáždili v synagoze a truchlili nad popelem ze svitků Tóry. Židovská komunita na Korfu má méně než 100 členů.

„Je to pro nás velmi těžké,“ uvedl rabi Šlomo Naftalí (Shlomo Naftali), izraelský rabín, který do Řecka odjel k provedení pesachových obřadů. „Stáli jsme kolem knih a plakali. Nyní je musíme pohřbít.“

Zločin popsal bývalý předseda židovské obce Korfu Vino Šoši (Vino Shoshi). „Přišli ve 3 hodiny, dali knihy na hromadu a zapálil je. Byl jsem tím velmi rozrušen. Styděl jsem se, že něco takového se stalo zde na Korfu. Podpořily nás ale všechny politické strany a arcibiskup. Přišli nás podpořit a říci nám, že jsou naši bratři.“

Mluvčí řecké vlády Giorgos Petalotis včera útok odsoudil: „Vloupání do židovské synagogy na Korfu a zničení svatých liturgických knih je nemorální a hrozný čin, který řecká vláda nejsilnějším možným způsobem odsuzuje.“

„Jak jsem již řekl a jak opakuji,“ uvedl Petalotis, „fanatismus a antisemitismus jsou koncepty neslučitelné s řeckou kulturou a cizí mentalitě řeckého lidu. Tento čin nemůže zastínit dlouhodobou tradici přátelství a vzájemného respektu mezi oběma národy. Řecké úřady již obdržely pokyn intenzivně pracovat na identifikaci útočníků a jejich pohnání před spravedlnost.“

Zločin vyšetřuje místní policie na Korfu a židovští představitelé uvedli, že věří, že se podaří žháře vypátrat. Včera večer bylo oznámeno, že policie už zadržela dva podezřelé, o nichž se domnívá, že mohli být zapojeni i do dalšího poškozování židovských objektů na ostrově.

„Strach zde nepanuje,“ uvedl Šoši. „Strach tu nikdy nebyl a nikdy nebude. Máme se na Korfu dobře a nikdo nás nepřiměje se bát.“

Židovská komunita na Korfu má dávnou tradici s kořeny až v antice, ale většina Židů na ostrově byla povražděna nacisty v době holokaustu. Svaté knihy a svitky Tóry nicméně holokaust přečkaly, ukryté u místních Nežidů.

„Po válce nám všechny naše svaté knihy vrátili,“ uvedl Šoši. „Měli jsme knihy z 15., 16. a 17. století z Terstu, Padovy a Verony. Nyní jsou pryč.“

Ztráta židovské komunity na Korfu je ztrátou celého židovského národa. Korfský ritus je odlišný a jeho liturgie má řadu zvláštností, které ji odlišují od běžných liturgií aškenázské a sefardské, které dnes zná většina Židů.

Více o židovské komunitě na Korfu v JewishEncyclopedia (anglicky)

Korfské modlitební knihy, obsahující korektury od Mazal-Toba, Isaaca ben Abrahama, Abrahama ben Gabriela ben Mordecaie a Moses ha-Kohen, jsou výjimečné a unikátní kulturní poklady. Kromě toho byly zničeny také svitky Tóry.

Na Korfu žil roce 1554 Josef ben Abraham, oblíbený komentátor Machzor (מחזור).

(IsraelNationalNews.com)

sc


Článek je překladem ze zpravodajského webu Arutz Sheva – Israel National News, a to článku Torah Scrolls Torched By Arsonists In Corfu on Passover.