LaG be-omer

Ohodnoťte článek

Zítra, ve 22.00 hodin, v mocaej šabat začíná LaG be-omer.

LaG beomer je 33. den počítání omeru (snopu), který vždy připadá na 18. den měsíce ijaru.

Podle tradičního příběhu, který nalezneme v talmudickém traktátu Jevamot 62b, mezi Pesachem a Šavuot zemřelo na záhadnou epidemii 24 tisíc žáků rabi Akiby. Proto v tomto období dodržujeme některé smuteční zvyky, například se nekonají žádné svatby, nepořádáme žádné akce spojené s veselím, muži se neholí a nestříhají. Pokud pořádáme bar / bat micvu, tak její průběh je vážnější a bez hudby.

Touto epidemií měl být záškrt. Na druhé straně rabi Šerira gaon (906-1006) uvádí ve svém historickém dopisu adresovaném jednomu z kairúwánských učenců, že tato „epidemie“ byla vlastně terorem Římanů, který rozpoutali při a po potlačení Bar Kochbova povstání. Vždyť rabi Akiba byl duchovním vůdcem Bar Kochbova povstání, tedy všichni jeho žáci se aktivně účastnili protiřímského odboje. To samozřejmě Římané nenechali bez trestu a pronásledovali všechny, kdo Bar Kochbovi pomáhal. Také rabi Akibu umučili roku 136 o.l. Dnes se historici přiklánějí k mínění rabi Šeriry gaona.

LaG be-omer ( ל= 30 a ג= 3) byl výjimkou, neboť v tento jediný den žáci rabi Akiby neumírali. Proto se tento den ruší veškeré smuteční obyčeje. Například konají se svatby.

Tento den je také dnem, kdy odešel na věčnost jeden z několika málo „epidemii“ přeživších žáků rabi Akiby – rabi Šimon bar Jochaj, který se musel před Římany skrývat v jedné z jeskyní v galilejském městečku Pekiin.

Během let, která strávil ve svému úkrytu spolu se svým synem Elazarem, mu Hospodin odkryl v Tóře skrytá tajemství. Rabi Šimon bat Jochaj, jak vypráví legenda, je postupně zapsal a tak vznikla základní kniha židovské mystiky – ZOHAR, neboli kniha ZÁŘE.

Proto se tento den sjíždějí k místu jeho posledního odpočinku rabi Šimona bar Jochaje, do Mejronu statisíce Židů nejen z Izraele, aby dle jeho přání veselím uctili jeho památku.

O LaG be-omer také v nejnovějším šestém čísle Maskilu (www.maskil.cz).