Dánsko brání izraelským rutinním kontrolám na letišti v Kodani

Ohodnoťte článek

letadlo El Al

Dánsko odmítá umožnit izraelským bezpečnostním pracovníkům nosit zbraně a provádět rutinní bezpečností prověrky cestujících na letišti Kastrup.

Izrael v reakci na to zvažuje zastavení všech přímých letů do a z Kodaně – a to nejen izraelské letecké společnosti El Al, ale také dánské Cimber-Sterling. V minulosti měli Izraelci v Dánsku, stejně jako jinde, různé bezpečnostní problémy.

Dánská vláda tvrdí, že umožnění nošení zbraní a provádění bezpečnostních prověrek izraelskými pracovníky na letišti porušuje „zásady zaměstnanosti a lidské důstojnosti.“

Tyto bezpečnostní procedury přitom dlouhodobě přispívají k pověsti El Al jako jedné z nejbezpečnějších mezinárodních leteckých společností.

Kontroverze začaly loni, když se o izraelských bezpečnostních postupech diskutovalo v televizním programu místní televize v Jižní Africe. Bývalý příslušník izraelské bezpečnosti zmínil, že letecká společnost využívají v rámci svých bezpečnostních kontrol rasové profilování potenciálních nebezpečných osob.

Krátce poté byl jihoafrickou vládou vyhoštěn bezpečnostní pracovník El Al, který byla zaměstnancem izraelského velvyslanectví a pracoval v Johannesburgu.

Podobně v roce 2004 turecká vláda omezila počet bezpečnostních pracovníků, které smí mít El Al na Ataturkově mezinárodním letišti, na což Izrael reagoval zrušením letů do této země.

 

Poznámka překladatele:

Tzv. profilování je činnost, kdy se z masy cestujících vytipovávají ti, kdo by mohli být bezpečnostním ohrožení na základě vlastností, které tyto osoby mají. Ačkoliv se příznivci korektností všeho druhu snaží profilování popisovat jako neetické, diskriminační nebo dokonce rasistické, jedná se o proceduru, která má oporu v pečlivém vyhodnocování informací o možném nebezpečí a naopak umožňuje vyhnout se zbytečnému prověřování osob, které jsou vyhodnoceny jako málo rizikové.

Ač proti tomu krasoduchové všemožného ražení sveřepě brojí, nebezpečí, že se únoskyní letadla stane stařenka kavkazského etnického typu je řádově nižší, než se únoscem stane mladý muž, okázale muslimského vyznání. Stejně tak je například pravděpodobnější, že bezpečnostní ohrožení za letu způsobí osoba arabského původu, než původu japonského.

V případě neužívání profilování by bezpečnostní personál – v rámci „rovnosti“ – buď musel stejně důkladně prověřovat všechny cestující (např. včetně starých lidí, dětí, budhistických mnichů, ortodoxních židů a dalších nepravděpodobných útočníků) anebo naopak u všech osob na podrobnější prohlídky rezignovat.

mbs


Článek je překladem ze zpravodajského webu Arutz Sheva – Israel National News, a to článku Denmark Blocks Routine Israeli Security Standards at Airport.