Kardinál Tauran: Ve vztazích s muslimy nemají katolíci jinou volbu než dialog

Ohodnoťte článek

Vatikán.Ve vztazích s muslimy jsme takříkajíc odsouzeni k dialogu. Nemáme volbu. Alternativou je vzájemná ignorace nebo násilí – varuje kard. Tauran. Předseda Papežské rady pro mezináboženský dialog to řekl po návratu z Jordánska, kde se účastnil katolicko-muslimského fóra, což je platforma dialogu, kterého se účastní zástupci 138 islámských intelektuálů, kteří oslovili Benedikta XVI. po jeho přednášce v Řeznu roku 2006.

Na setkání bylo probráno samotné jádro papežovy řezenské přednášky, totiž vztah mezi rozumem a vírou. Na čele katolické delegace stál kard. Jean Louis Tauran, který Vatikánskému rozhlasu řekl:

Setkání se konalo v přátelské atmosféře a zároveň na vysoce intelektuální úrovni. Zvláštní ráz mělo díky tomu, že všichni jeho účastníci si uvědomovali, že jednoho dnes se budou zodpovídat před Božím soudem. Společně jsme došli k závěru, že víra nepochází z rozumu, ale také se mu nepříčí. My katolíci jsme zdůrazňovali, že věřící a rozumný člověk je poslušný Bohu, ale také mu naslouchá. Existuje tedy poslušnost víry a naslouchání rozumu. Na závěr setkání jsme vydali společné prohlášení, ve kterém uznáváme, že Bůh nám dal rozum, který nám umožňuje poznat pravdu, a daroval nám také víru, díky níž víme, že jsme stvoření a rosteme v poznání Boha. Uznali jsme také, že člověk, který je osvícen vírou a rozumem, může také lépe ctít Boha i zároveň lépe sloužit bližnímu.“

řekl kardinál Tauran o setkání katolicko-muslimského fóra v Jordánsku, které se konalo minulý týden.

(mig)

Přetištěno s laskavým souhlasem české redakce Vatikánského rozhlasu.

Původně publikováno pod názvem Kardinál Tauran: Ve vztazích s muslimy nemáme jinou volbu než dialog.