Rabín Druckman: Podepsal jsem 50.000 dokumentů potvrzujících konverzi k judaismu

Ohodnoťte článek

Binjamin Netanjahu a Chajm Druckman
Binjamin Netanjahu a Chajm Druckman

Předseda vlády Binjamin Netanjahu (Binyamin Netanyahu) ve středu ve své kanceláři rabína Chajma Druckmana, aby mu poděkoval za jeho působení jako předseda Správy pro konverze k judaismu.

Rabín Druckman, který stojí v čele systému ješiv Bnej Akiva (Bnei Akiva) a současně je ředitelem ješivy Hesder Or Ecion (Hesder Or Etzion) byl po dlouhých osm let odpovědný za konverze, které probíhaly před mimořádnými rabínskými soudy v celé zemi.

Zejména po obrovské vlně imigrace ze zemí bývalého SSSR a Etiopie bylo třeba vyřešit otázku konverzí těchto nových přistěhovalců, kteří se chtějí připojit nejen ke Státu Izrael, ale i k náboženství svých předků anebo partnerů. Rabín Druckman vybudoval spolu se svými kolegy systém, který pomáhá nový přistěhovalcům se plně integrovat do společnost.

Předseda vlády poděkoval rabínu Druckmanovi a zdůraznil, že vždy stál pevně za myšlenou přivést zpět „ztracené syny.“ Konverze jsou důležité nejen pro nové přistěhovalce ze zemí bývalého SSSR, Etiopie, ale také pro ty z nich kteří již slouží v Izraelských obranných silách, kde byl také vybudován systém přípravy pro konverzi.

Rabín Druckman řekl, že během svého působení podepsal 50.000 certifikátů o konverzi.

hm


Článek je překladem ze zpravodajského webu Arutz Sheva – Israel National News, a to článku Rav Druckman: I’ve Signed 50,000 Conversions.