Vrchní rabíni: Je zakázáno vystupovat na Chrámovou horu!

Ohodnoťte článek

sníh na Chrámové hoře
sníh na Chrámové hoře

Sefardský vrchní rabín Izraele, rabi Šlomo Amar (Shlomo Amar, שלמה משה עמאר) vyzval židovské věřící, aby nevstupovali na Chrámovou horu v Jeruzalémě. Výzva byla vydána pod titulkem „zdržte se výstupu na Horu a dotýkání se jejího okraje,“ kterýžto výrok je připisován rabimu Menachemu Mendelu z Kocka (Menachem Mendel Kotzk, מנחם מנדל מקוצק).

Prohlášení rabiho Amara spolupodepsali bývalý sefardský vrchní rabín rav Elijahu Bakši Doron (Eliyahu Bakshi Doron, אליהו בקשי דורון), rav Šalom Kohen (Shalom Cohen, שלום כהן), hlava ješivy Porat Josef (Porat Yosef, ישיבת פורת יוסף) ve Starém městě jeruzalémském, bývalý rabín Starého města rav Avigdor Nevencal (Avigdor Neventzal, אביגדר הלוי נבנצל) a rabín Západní zdi rav Šmuel Rabinovič (Shmuel Rabinovitch, שמואל רבינוביץ).

„Je svatou povinností vás upozornit, že je halachou zcela zakázáno vystupovat na Chrámovou horu a tento zákaz vždy byl jednoduchý a srozumitelný a tato věc byla zakázána všemi Velkými (učenci) Izraele.“

„Vzhledem k tomu, že v poslední době různé druhy organizací vyzývají veřejnost k výstupu na Chrámovou horu, vyhlašujeme zde stanovisko Tóry, že tento zákaz stále trvá a je zcela zakázáno vystupovat na Chrámovou horu v této době.“

Stanovisko k této záležitosti vydal také aškenázský vrchní rabín Izraele rabi Jona Mecger (Yonah Metzger), který také uvedl, že zákaz vstupu na Horu je dobře znám. „Přesto jsem nemohl zůstat mlčet, když jsem slyšel slabý hlas těch, kdo tvrdí, že údajně existuje heter (povolení, היתר) v této záležitosti (výstupu na Horu), a kdo svádějí věřící Izraele k výstupu na B*ží Horu…“

„Proto cítím povinnost vyzvat svaté společenství, aby se zdrželo výstupu, B*h chraň, (kamkoliv) na celou Chrámovou horu,“ dodal rav Mecger. „Navíc mi dovolte říci, že každý, kdo ví o osobě, která si přeje vystoupit na Chrámovou horu, má svatou povinnost protestovat a laskavě mu vysvětlit závažnost tohoto zákazu…“

 sc


Článek je překladem ze zpravodajského webu Arutz Sheva – Israel National News, a to článku Chief Rabbis: Don’t Ascend Temple Mount.