Izraelský Nejvyšší soud odmítl odložit zboření čtvrti Ulpana v Bejt El

Ohodnoťte článek

čtvrť Ulpana v Bejt El
čtvrť Ulpana v Bejt El

Izraelský Nejvyšší soud (בית המשפט העליון) zamítl žádost vlády o odklad demolice pěti budov ve čtvrti Ulpana (Givat HaUlpana, גבעת האולפנה) v obci Bejt El (Beit El, בית אל) až do 1. července. O tříměsíční odklad požádal Nejvyšší státní zástupce před 10 dny ve snaze dát vládě možnost najít cestu k legalizaci budov.

Soudci v rozhodnutí uvedli: „Argumenty státu, že situace je výjimečná a unikátní a požadavky na více času k nalezení prostředků, které vyžadují další diskusi, jsou nepodložené.“

Poznamenali také, že soud má zájem na zachování zásady konečnosti svých rozhodnutí, která je stát povinen dodržovat kvůli zachování řádné práce soudů.

„Bude nás stát žádat o přehodnocení našich rozhodnutí pokaždé, když změní svou politiku? Vytváříme soudní proces s otevřeným koncem?,“ ptali se řečnicky.

„Změna politiky není důvodem ke změnám konečných rozsudků tohoto soudu,“ napsali. „Jak již bylo uvedeno výše, důvod ke znovuotevření soudních řízení neexistuje bez toho, aby existovaly výjimečné a mimořádné okolnosti.“

„Takové okolnosti v tomto případě nebyly uvedeny, i když zde veřejnosti vznikají významné a obtížně sociílněpolitické otázky,“ uzavřeli soudci.

Stejně jako v minulosti odmítli předevčírem soudci Nejvyššího soudu vyčkat na rozhodnutí městského soudu, zda sporné budovy byly postavené na legálně koupené půdě.

Zkritizovali také stát za to, že se začal zabývat otázkou vlastnictví, poté kdy už soud rozhodl.

Soudce Salim Džubran (Salim Jubran) uvedl: „Nechápu, kde se ve Vaší žádosti nachází platná výjimka. Jak to souvisí s právním státem?“

Soudce Uzi Fogelman uvedl: „ Existuje rozsudek a očekáváme, že předseda vlády a ministr obrany a Nejvyšší státní zástupce jej budou realizovat.“

Otázka přezkumů izraelských zákonů Nejvyšším soudem, který se zabývá jejich „ústavností“, zůstává v Izraeli, který nemá formálně ústavu, kontroverzní záležitostí.

Před 16 lety izraelský Nejvyšší soud v kauze Mizrachi rozhodl, že izraelské Základní zákony vytvářejí formální ústavu a jsou zdrojem pro soudní přezkum.

Nicméně s ohledem na absenci jasného oddělení mocí v izraelských Základních zákonech – včetně těch, týkajících se samotného soudu – je rozsah této moci hluboce závislá na osobnosti a politice právě aktivních soudců.

Někteří právní vědci soud obviňují z příliš úzce vymezeného ideologického složení, které neodráží názorovou pluralitu izraelské společnosti a může fakticky vést k samozvané oligarchii a uplatňování práva veta vůči izraelské zastupitelské demokracii.

Rozhodnutí nařizující zničení čtvrti Ulpana je založeno na právním názoru z doby, kdy soud předsedala soudkyně Dorit Bejniš (Dorit Beinish), že veškerá půda v Judeji a Samaří, která není státní, se pokládá za „arabskou půdu.“

Bejnišové soud, který se nezabýval otázkami dokazování, odmítl před svým rozhodnutím vyčkat až příslušný nižší soud rozhodne o tom, kdo půdu skutečně vlastní.

Kritici namítají, že tím se z rozsudku Nejvyššího soudu stalo ideologické rozhodnutí, založené na politickém zabarvení práva.

  mbs


Článek je překladem ze zpravodajského webu Arutz Sheva – Israel National News, a to článku Supreme Court Rejects State Request for Ulpana Extension.