V Tabgha u Tiberiadského jezera vznikl nový benediktinský klášter

Ohodnoťte článek

nový benediktinský klášter v Tabgha
nový benediktinský klášter v Tabgha

Izrael. U Tiberiadského jezera byl vybudován nový benediktinský klášter. Nachází se u svatyně Rozmnožení chlebů v Tabgha.

Slavnostní posvěcení kláštera se konalo v neděli na slavnost Nanebevstoupení Páně (20.5.) za účasti představitelů místní církve a poutníků z Německa. Eucharistii slavil kolínský arcibiskup, kardinál Joachim Meisner, který potom také posvětil celou stavbu, která vystřídala dřívější budovu kláštera postaveného v 50. letech a stavěla se pět let. Pozemek i budova patří německému sdružení Svaté země, jehož předsedou je ordinář Kolína nad Rýnem.

Roku 1939 byla svatyně Rozmnožení chlebů svěřena péči benediktinů z opatství Zesnutí Matky Boží v Jeruzalémě, zvaného Hagia Sion. Spolu s německým kardinálem poděkovali Boží Prozřetelnosti za toto velké dílo místní opat Gregory Collins, apoštolský nuncius v Izraeli arcibiskup Antonio Franco a další biskupové ze Svaté země. Svatyně a klášter stojí na ruinách byzantské baziliky, která byla objevena roku 1932 německými archeology. Uchovaly se zbytky mozaik a kámen, ctěný jako místo, kde Pán Ježíš učinil zázrak rozmnožení chlebů (srov. Mk 6,30-46).

 (mig)

Přetištěno s laskavým souhlasem české redakce Vatikánského rozhlasu.

Původně publikováno pod názvem Posvěcena budova nového benediktinského kláštera v Tabgha.