Objeven poklad z doby povstání Bar Kochby (132-135 o.l.)

Ohodnoťte článek

Archeologický průzkum nedalo jihoizraelského města Kirjat Gat (Kiryat Gat) odkryl poklad ukrytý pravděpodobně bohatou ženou v době nebezpečí hluboko v zemi během Bar Kochbova povstání.

Archeologové objevili 140 zlatých a stříbrných mincí a zlaté šperky.

 Během vykopávek  byly odkryty místnosti domu z byzantské doby. Archeologové zjistili, že na pozemku v blízkosti stavby byla vyhloubena jáma a po té byla znovu naplněna zeminou. K velkému překvapení v jámě našli poklad, který se uchoval v neporušené podobě. Mince a šperky byly zabaleny v kusu látky, který téměř zcela zetlel. 

Podle archeologa Emila Aladjema, který vykopávky vedl  v rámci IAA (Israel Antiquities Authority – Úřad pro správu památek)   poklad obsahuje zlaté šperky, mezi nimi náušnici ve tvaru květu a prsten s drahokamem, na němž je vyryta postava okřídlené bohyně. Dvě stříbrné tyčinky, které byly pravděpodobně určené pro kosmetické účely a kromě toho 140 stříbrných a zlatých mincí.

Objevené mince pocházejí z doby vlády císařů Nerona, Nervy a Trajana, kteří vládli římskému impériu od roku 54 do roku 117 o.l. Na mincích nalezneme portréty císařů a na rubu římské kultické  symboly, například symbol bojového bratrství a mytologické postavy,  jako například Jupitera sedícího na trůnu nebo  Jupitera držícího v ruce blesk.

Sa’ar Ganor, archeolog odpovědný v IAA za oblast Aškelonu a západního Negevu dodal, že složení numismaticých artefaktů a jejich kvalita odpovídá i jiným nálezům pocházejícím z doby povstání Bar Kochby (132-135 o.l.). Během povstání židé přeráželi mince se symbolem císaře Trajána symboly protiřímského povstání.

Tento poklad obsahuje stříbrné a zlaté mince různých období, nejvíce z doby císaře Trajana, pravděpodobně se jednalo o majetek bohaté ženy, která jej před nebezpečím uschovala zabalený v kusu látky do země. Nyní je jasné, že se nikdy nevrátila, aby jej znovu vykopala.

Poklad byl převezen do Jeruzaléma, kde bude v IAA zpracován a konzervován.

Vykopávky byly financovány společností pro rozvoj průmyslového parku v Kirjat Gat, kde mimo jiné má jedno ze svých center i Intel (pozn.red.)

Fotografie  Clara Amit and Sharon Gal, IAA.

Článek je překladem ze zpravodajského webu Arutz Sheva – Israel National News, a to článku Bar-Kochba Era Treasure Hoard Discovered

hm