Archeologové objevili v Susitě tesaný portrét muže z pozdní římské doby

Ohodnoťte článek

muž ze Susity
muž ze Susity

Archeologové z Haifské univerzity už třináctý rok provádějí vykopávky v Susitě, východně od Kineretu (Galilejského jezera) a jako každý rok, i letos objevili řadu zajímavých nálezů. Tentokrát vědci oznámili nález portrétu zřejmě místního muže ze 3. století o.l., který je vytesán do čedičového náhrobku.

muž ze Susity

Susita, což je aramejský název, byla původně známá pod latinským názvem Hippos. Obě jména odkazují na koně, nicméně dnes už není známo proč. Zničena byla zemětřesením v roce 749 o.l.

Archeolog Dr. Michael Eisenberg uvedl, že kámen se „Susitským mužem“ byl objeven při předsezónních vykopávkách na místě malé pevnosti, která střežila hlavní vjezd na silnici vedoucí do Susity. Eisenberg si je jistý, že kámen s vytesaným portrétem se původně nacházel na hřbitově jako náhrobní kámen a následně byl použit při stavbě pevnosti.

„Je to prosté umělecké dílo lidového umělce, patřící do pozdní římské doby, okolo 3. století občanského letopočtu,“ odhadl. „Máme v rukou portrét prvního obyvatele Susity a doufáme, že budeme schopni brzy také rozluštit jeho jméno,“ dodal s odkazem na řecká písmena vyrytá u portrétu.

Archeologové také objevili místo, které považují za městskou skládku odpadků a které by jim podle jejich slov nabídne pohled do každodenních životů obyvatel města, zejména do jejich stravovacích zvyků. “Odpadky nelze oklamat,“ prohlásil Eisenberg.

Susita byla jedním z měst tzv. Decapolis, jejichž obyvatele se považovali kulturně za Řeky, na rozdíl od sousedních obcí, jejichž obyvatelé byli Židé, Féničané a Nabatejci.

מי מכיר את האיש שבקיר? – tisková zpráva Haifské univerzity (hebrejsky)

Fotografie ze Susity před zahájením této fáze mezinárodního archeologického  průzkumu

Foto Hana Mayer