Paraša ŠOFTIM (Dt 16,18 – 21,9)

Ohodnoťte článek

16,18

שופטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך…. – Ve všech svých branách si ustavíš soudce a dozorce…. Sobotní paraša začíná přikázáním stanovit si v každém městě soudce a dozorce, kteří budou soudit lid a zabezpečovat pořádek.  Ve městech byly kdysi brány, kterými lidé do města vcházeli a opět vycházeli. Branami se do města přiváželo a též z města vyváželo různé zboží. Večer se na noc městské brány zavíraly, aby tam nepronikli lupiči a jiní škůdci, podobně  tomu bylo v době válečného ohrožení.

Městským branám jsou podobné otvory lidského těla – oči, uši, nos a ústa. Také tyto otvory potřebují „brány, hranice a zátarasy“. Musíme si dávat pozor na co a jak se díváme, poslouchat pouze slušné věci, nevměšovat se tam, kde to není nutné a dávat si pozor, abychom jedli pouze povolené (kašer) potraviny.

Kdo je soudce, který rozhoduje o tom, co je povoleno a co ne? Je to náš rozum. Dozorcem je pak sám člověk, který uvádí v praxi rozhodnutí soudce. Například, má-li člověk na něco chuť, musí nejdříve posoudit a zvážit (zapojit myšlení, rozum), zda je to povolené – kašer nebo ne, a až poté může buď sousto vložit do úst nebo se ho nedotknout. Podobné to je i v případě, kdy člověk musí vážit každé slovo, které vychází z jeho úst.

Člověk potřebuje  mít v životě určitá pravidla a zásady (soudce a dozorce), které chrání nejen jeho samého, ltr i jeho mravní a intelektuální hodnoty. (Dle rabína Jakoba Gleubermana)

18,13

תמים תהיה עם ה‘ אלוקיך.  – Budeš se dokonale držet Hospodina, svého Boha.

Budeš-li s Hospodinem, svým Bohem, budeš dokonalým (תמים), spokojeným a nebude ti nic chybět.

(Rabi Levi Jicchak z Berdičeva, 1740-1809)

 Člověk se musí stále snažit, aby jeho duše byla dokonalá (תמימה) a celistvá, aby mu nechyběla  „žádná část“ v těle. Lidské tělo je složeno ze 613 částí: Z 248 orgánů a 365 šlach. Také v lidské duši je 613 „částí – איברים“ a dokonalost těchto „částí“ duše je závislá na plnění 613 přikázání Tóry – תרי“ג מצוות התורה. (podle díla Likutej Tora rabiho Šneuera Zalmana z Ljady, 1745-1812)