Policie vysvětluje proč diskriminovala židy během půstu 9. avu

Ohodnoťte článek

Vedení izraelské policie vydalo prohlášení v němž zdůvodňuje uzavření Chrámové hory o 9 avu respektive 10. avu pro nemuslimské věřící. (Tedy již ne pro židy.) Podle policie vznikly důvodné obavy z nepokojů. Aktivisté z židovských skupin, na to odpověděli následovně: „Musíme být vděčni za to, že policie pochopila,  že uzavřít Chrámovou horu pro židy je v rozporu s náboženskou svobodou. Je třeba nenechat bez povšimnutí, skutečnost, že ačkoli se starosta Jeruzaléma Nir Barkat vyjádřil jinak, není to poprvé kdy policie diskriminuje židy ve věci návštěvy Chrámové hory.“  Je třeba také podotknout, že podle ustanovení Waqf  (islámské právní autority v tomto případě v Jeruzalémě) mají židé na Chrámové hoře zákázáno se modlit. Dodržování tohoto ustanovení je muslimskými dozorci na Chrámové hoře přísně sledováno. Zatímco muslimové tam mohou hrát fotbal anebo pořádat piknik. 

Článek je překladem ze zpravodajského webu Arutz Sheva – Israel National News,   a to článku  Police Explain Tisha B’Av Temple Mount Closure