Archeologický nález: dvě kamenné zvířecí figurky z počátku mladší doby kamenné

Archeologický nález: dvě kamenné zvířecí figurky z počátku mladší doby kamenné 5.00/5 (100.00%) 1 ohodnocení

V srpnu našli izraelští archeologové při vykopávkách na Tel Moza (תל מוצא) nedaleko Jeruzaléma dvě kamenné zvířecí figurky.  Archeologické práce byly zahájeny jako záchranné vykopávky v důsledku prací na rozšiřování silnice č. 1 vedoucí ze  ze Šaar ha-Gai do Jeruzaléma. Dvě kamenné figurky buvola a jelena pocházejí z let 9500-9000 př.o.l., tedy z počátku neolitu, který na Blízkém východě spadá do období mezi 10. – 9. tisíciletím př.o.l. (ve střední Evropě se počátek neolitu klade do 6. tisíciletí př.o.l.). Tento nález potvrzuje existenci rané neolitické civilizace na území dnešního Izraele a v blízkovýchodní oblasti vůbec. První figurka z vápence je dlouhá 15 cm a zpodobňuje pravděpodobně jelena se zakroucenými rohy (podobnými muflonovi). Druhá figurka je vyhotovena z hladkého dolomitu a představuje pravděpodobně buvola.

Jak uvedl dr. Chamudi Chalaila, jeden z vedoucích vykopávek  na Tel Moza, že neolitické předkeramické období B spadající do 9.- 8. tisíciletí př.o.l. je jedním z nejzajímavějších období v dějinách lidstva. Probíhaly v něm hluboké změny, které formovaly život lidské společnosti na tisíciletí dopředu.  V této době probíhal přechod od kočovného způsobu života k usedlému. Z lovců a sběračů se stávají zemědělci a pastevci. Dr. Chalaila také uvedl, že se v tomto období člověk začíná usazovat ve stálých  sídlištích. V některých sídlištních lokalitách, které dosud byly  odkryty vidíme i zbytky jakéhosi pravěkého architektonického plánování. V neolitickém období je patrný ohromný rozvoj v platickém umění člověka. Zvířecí figurky sloužily pravděpodobně k rituálním účelům a jejich relativně malé rozměry svědčí o tom, že mohly být svého rodu amulety, které se pravěký člověk bral s sebou na lov.