Papežovo blahopřání k židovskému novému roku a svátkům

Papežovo blahopřání k židovskému novému roku a svátkům 5.00/5 (100.00%) 1 ohodnocení

papež Benedikt XVI. v římské synagozeVatikán. Svatý otec včera zaslal telegram vrchnímu římskému rabínovi Riccardovi Di Segni s blahopřáním k židovským Vysokým svátkům a Svátku stanů: U příležitosti svátků Roš ha-šana, Jom kipur a Sukot, píše papež, vyprošuji od Nejvyššího hojnost požehnání pro vás i celou římskou židovskou obec. Kéž růst naší vzájemné úcty a přátelství může světu svědčit o hodnotách, pramenících z uctívání jediného Boha, dodává.

Připomeňme, že židovský nový rok 5773 letos začal 16. září.

(jag)

Přetištěno s laskavým souhlasem české redakce Vatikánského rozhlasu.

Původně publikováno pod názvem Blahopřání Benedikta XVI. k židovskému novému roku.