Turecká vláda financuje restauraci skalního kostela sv. Petra v Antiochii

Ohodnoťte článek

Turecko. Turecká vláda poskytla finance na restaurování skalního kostela sv. Petra v Antiochii. Jde o jediný historický pozůstatek dávné křesťanské Antiochie, „Královny Orientu“, která kdysi soutěžila s Římem, Alexandrií, Jeruzalémem a Konstantinopolí. Restaurační práce potrvají zhruba jeden rok. Nejnáročnější bude zpevnění skalnatého terénu a statické zajištění tzv. Groty sv. Petra.

Skalní kostel si dodnes zachoval podobu, kterou mu dali křižáci po dobití Antiochie v roce 1098. Paměť místa je ale daleko starší. Už v raněkřesťanských dobách se tam v obdobích pronásledování setkávali křesťané. V byzantské době je doložena kaple, připomínající, že právě v Antiochii byli Ježíšovi učedníci poprvé nazváni křesťany a že v tomto městě byl sv. Petr biskupem prve než odešel do Říma. V roce 1967 papež Pavel VI. vyhlásil plnomocné odpustky pro návštěvníky tohoto kostela.

Zchátralost kostela se stala v poslední době nebezpečnou zejména kvůli zvýšenému poutnímu ruchu i stále častějším ekumenickým akcím.

(job)

Přetištěno s laskavým souhlasem české redakce Vatikánského rozhlasu.

Původně publikováno pod názvem Vláda financuje restaurační práce na skalním kostele sv. Petra v Antiochii.