Katolíci Svaté země se chtějí přizpůsobit juliánskému kalendáři

Ohodnoťte článek

Jeruzalém. Všichni katolíci východního a latinského obřadu v diecézích Svaté země se za dva roky přizpůsobí juliánskému kalendáři, podle kterého se řídí pravoslavná církev, oznámil jeruzalémský latinský patriarchát. Katoličtí ordináři ve Svaté zemi k tomuto kroku vydali definitivní dekret, který byl předložen ke schválení Svatému stolci. Rozhodnutí je konkrétním krokem k ekumenismu a odpovídá na požadavky mnoha věřících, žijících ve smíšených katolicko – pravoslavných či katolicko- evangelických manželstvích, kteří nemohou liturgické svátky slavit společně.

Příští rok bude zkušební – den Zmrtvýchvstání Páně by v něm měli všichni slavit pátého května. V roce 2014 připadá v obou kalendářích Boží hod velikonoční na 20. duben. Od roku 2015 by se katolický liturgický rok měl s konečnou platností adaptovat na juliánský kalendář. Dekret katolických ordinářů se týká zejména farností v Izraeli, s výjimkou Jeruzaléma a Betlému. Jordánské, kyperské a palestinské farnosti, náležející k latinskému patriarchátu, totiž juliánský kalendář již přijaly, uvádí se v prohlášení latinského patriarchátu ve Svaté zemi.

(jag)

Přetištěno s laskavým souhlasem české redakce Vatikánského rozhlasu.

Původně publikováno pod názvem Katolíci Svaté země se chtějí přizpůsobit juliánskému kalendáři.