Šedesáté výročí založení dětské nemocnice v Betlémě

Ohodnoťte článek

dětská nemocnice v BetléměO vánocích 1952 švýcarský misionář saletin, O. Ernst Schnydrig, putuje s několika přáteli po Svaté zemi. V jednom z palestinských uprchlických táborů poblíž Betléma se setkávají s arabským otcem, který pohřbívá svého syna, zesnulého na následky podchlazení a podvýživy. A právě tento moment stál u zrodu betlémské dětské nemocnice Caritas Baby Hospital, která si připomněla šedesát let své existence.

Pro Vatikánský rozhlas hovoří její zaměstnankyně, alžbětinka Lucia Corradin :

Caritas Baby Hospital je jedinou dětskou nemocnicí na západním břehu Jordánu. Její zakladatel, O. Schnydrig, pochopil, že zážitkem v palestinském uprchlickém táboře jej Pán chtěl přivést k podpoře zdravotnického charitativního díla pro tamní děti. Po svém návratu do Švýcarska založil podpůrnou nadaci „Kinderhilfe Bethlehem“, která díky švýcarským a německým dárcům dodnes nemocnici spravuje. Pečujeme o pacienty bez ohledu na rasový původ či náboženské přesvědčení. Kromě toho usilujeme o výchovu a vzdělání matek, neboť postavení ženy v arabské kultuře je stále ještě podřazené.

Pro mladou palestinskou populaci, jejíž polovina není starší osmnácti let, je dětská nemocnice důležitým výdobytkem. Podle vlastních statistik zdravotnického zařízení zde bylo pouze v loňském roce ošetřeno na 34 tisíc pacientů. Přispěním zahraničních sponzorů mohla být před rokem otevřena další nová budova:

Současná kapacita je celkem 82 lůžek, rozdělených do dvou oddělení – novorozeneckého a dětského. Potíže našich malých pacientů souvisí s podmínkami jejich života – nedostatečnou hygienou, podvýživou, či nárůstem sňatků mezi pokrevními příbuznými. Snažíme se s rodinami najít styčné body k výchově a informovanosti, abychom mohli hovořit o prevenci,

uzavírá z Betléma sestra Lucia Corradin. Alžbětinky v nemocnici pracují od roku 1975. Přítomnost řeholnic ošetřovatelek si přál sám zakladatel. Chtěl, aby zaručovaly kontinuitu jeho inspirace.

(jag)

Přetištěno s laskavým souhlasem české redakce Vatikánského rozhlasu.

Původně publikováno pod názvem Šedesáté výročí založení dětské nemocnice v Betlémě.