Egypt: Prezident vyhlásil referendum o ústavě, islamisté zabránili jednání ústavního soudu

Ohodnoťte článek

Mohamed Mursí
Mohamed Mursí

Prezident Egypta Mohamed Mursí (Mohammed Morsi) předevčírem vyhlásil datum referenda o kontroverzním návrhu nové ústavy země na 15. prosince 2012. Včera pak na protest proti situaci v zemi vyhlásil časově neomezené přerušení činnosti Nejvyšší ústavní soud.

Stalo se tak za situace, kdy proti návrhu ústavy i proti prezidentovi samotnému a naopak na jejich podporu demonstrují v Káhiře tisíce lidí.

Soudci ústavního soudu měli včera přezkoumávat návrhy na rozpuštění horní komory parlamentu, Rady Šura, kvůli námitkám proti porušování zákona při volbách do něj. Měli se také zabývat návrhem na rozpuštění samotného Ústavodárného shromáždění, kvůli tomu, že po odchodu 26 liberálních a křesťanských členů ztratilo usnášeníschopnost, resp. proto že povolání jejich 14 „náhradníků“ bylo nezákonné.

Soudci by se současně museli vyslovit k ústavnosti dekretu prezidenta Mursího, kterým si před více než týdnem posílil své pravomoci, legalizoval zpětně všechna svá rozhodnutí a současně zakázal rozpuštění Rady Šura a Ústavodárného shromáždění.

Devatenáct soudců Nejvyššího ústavního soudu se však vůbec nedostalo do budovy soudu, protože jim v tom zabránili islamističtí demonstranti, kteří budovu oblehli. Soud poté oznámil, že „přerušuje svoji práci na neohraničenou dobu… dokud neskončí psychologický a materiální nátlak“, včerejšek označil za „černý den“ egyptské justice a vyjádřil „nekonečný smutek a bolest“ nad „morální vraždou soudců.“