Mezinárodní společenství pomáhá syrským rebelům dodávkami zbraní

Ohodnoťte článek

SýrieŘím. Organizace spojených národů se na dvou předvčerejších tiskových konferencích v italském hlavním městě a Ženevě obrátila ke světu s globálním humanitárním apelem na rok 2013. Požaduje 8,5 miliardy dolarů, aby napřesrok, v rámci svých humanitárních programů, mohla financovat pomoc pro zhruba 51 milionů lidí v šestnácti nejkrizovějších oblastech. Sýrie mezi ně zahrnuta není.

Na tiskové konferenci vystoupil rovněž generální sekretář Caritas Internationalis Michel Roy. Nejkritičtější je situace v Somálsku, Súdánu a Jižním Súdánu: Nejtěžší je v Africkém rohu. V Somálsku se otevírá pozitivní perspektiva – teď je tam nová vláda, která chce podpořit iniciativy OSN. Krize v súdánském Darfúru trvá již deset let, stejně tak nikdy nekončí válka v pohoří Nuba. Humanitární krizí dále nejvíce trpí Demokratická republika Kongo, Keňa, Čad, Mali, Niger, Burkina Faso, Středoafrická republika a Mauretánie. Mimo africký kontinent pak Afghánistán, Haiti, Filipíny a Jemen.

Výzva Spojených národů se nezmiňuje o situaci v Sýrii. Důvod je zřejmý – v blízkovýchodní zemi není na koho apelovat, OSN se totiž běžně obrací na vládu daného státu, vysvětluje generální sekretář Mezinárodní charity.

Ano, Sýrie nebyla mezi krizové oblasti zahrnuta, ale v lednu OSN zveřejní zvláštní apel pro tuto zemi. Mezinárodní společenství by mělo zahájit vyjednávání o ukončení tamní války, aby se předešlo stupňování tragédie. Spojené národy a Mezinárodní potravinový program v zemi již pracují. Caritas Internationalis požaduje, aby humanitární organizace neřešily stále jen důsledky nastalých krizí. Je zapotřebí vynaložit větší úsilí, aby se podchytily příčiny krizových situací,

Mezinárodní společenství napomáhá syrské opozici dodávkami zbraní. Za situaci v Sýrii tudíž neseme zodpovědnost my všichni, uzavírá Michel Roy.

(jag)

Přetištěno s laskavým souhlasem české redakce Vatikánského rozhlasu.

Původně publikováno pod názvem Mezinárodní společenství pomáhá syrským rebelům dodávkami zbraní.