Paraša VAERA (Ex 6,2-9,35)

Ohodnoťte článek

1 tora6,3

וארא אל אברהם אל יצחק ואל יעקב – Ukázal jsem se Abrahamovi, Jicchakovi a Jákobovi

Komentátor Raši vysvětluje: Ukázal jsem se praotcům – וארא אל האבות.

Slovo „praotcům“ lze vysvětlit i jako „těm, kteří chtějí“. Hospodin, budiž požehnán, se ukázal jen těm, kteří chtěli, aby se jim Bůh ukázal. V tomto smyslu vysvětluje i Maimonides verš „אהיה אשר אהיה – budu ten, který budu“ (3,14). Budu s těmi, kteří chtějí, abych s nimi byl. (Podle bratislavského rabína Moše Schreibera, zvaného Chatam Sofer, 1762-1839)

6,5

וגם אני שמעתי את נאקת בני ישראל – Rovněž jsem slyšel nářek synů Izraele.

Izraelci hlavně naříkají proto, že je Egypťané podrobili otroctví. Egypťané je zotročili nejen fyzicky, ale zotročili též jejich duše.Právě duchovní zotročení, kterému je Egypťané podrobili,  vyvolalo velký nářek Izraelců. Tehdy je již Hospodin musel vyslyšet. (Podle díla אבני אזל)

6,26 a 27

הוא אהרן ומשה…. הוא משה ואהרן – to jsou Áron a Mojžíš….(26)  to jsou Mojžíš a Áron…(27)

Komentátor Raši vysvětluje skutečnost, že Tóra uvádí jednou na prvním místě Mojžíše a pak Árona a jindy Árona a pak Mojžíše tím, že si jsou oba rovni.

Přestože je napsáno v Tóře, že „nikdy však již v Izraeli nepovstal prorok jako Mojžíš“ (Dt 34,10), mezi nimi nikdy nebylo sporu o tom, kdo je z nich důležitější. Oba se pokládali za rovnocenné. (Podle různých komentátorů)

9,27

ה‘ הצדיק ואני ועמי הרשעים – Hospodin je spravedlivý, a já i můj lid jsme svévolníci.

Midraš vysvětluje výše uvedená slova ve faraonův prospěch.Farao prý řekl: „Hospodin je spravedlivý a já.“  Tedy, abyjste věděli, že já (farao) jsem také spravedlivý,  ale „můj národ jsou hříšníci.“ „Pouze můj národ jsou hříšníci, ne já.“ Neboť zpočátku, jak uvádí midraš, nechtěl farao dělat Izraelcům nic špatného, ale Egypťané ho k tomu donutili. Sesadili ho na tři měsíce s trůnu a nedovolili mu vládnout, až souhlasil s jejich přáním zotročit syny Izraele. Proto se se omlouval a zdůraznil, že i on je spravedlivý, ale jeho národ jsou hříšníci. (Podle díla Torat Moše rabiho Moše Alšecha, 1508-1600)