Papež František prosí římskou židovskou obec o modlitbu

Papež František prosí římskou židovskou obec o modlitbu 4.88/5 (97.50%) 24 ohodnocení

Riccardo di SegniVatikán. Dnes dopoledne bylo zveřejněno poselství papeže Františka římské židovské obci k nadcházejícímu Pesachu, židovským Velikonocům. Bylo zveřejněno na jejích internetových stránkách. Římský biskup vyjádřil hlavnímu rabínovi a celé římské židovské obci přání všeho nejlepšího: „Všemohoucí, který osvobodil svůj lid z otroctví v Egyptě, aby jej dovedl do Zaslíbené země, kéž vás nadále osvobozuje z každého zla a provází vás svým požehnáním. Prosím vás, abyste se modlili za mne, a ujišťuji vás o své modlitbě za vás, v důvěře, že budeme moci prohloubit vzájemné svazky úcty a přátelství.“

Hlavní rabín, Riccardo di Segni, s potěšením přijal papežovo přání, čteme na stránkách římské židovské obce, a vbrzku zašle blahopřání papeži Františkovi ke křesťanským Velikonocům.

pesachové poselství papeže Františka

(mig)

Přetištěno s laskavým souhlasem české redakce Vatikánského rozhlasu.

Původně publikováno pod názvem Papež František prosí římskou židovskou obec o modlitbu.