Abú Cházin: Společné utrpení křesťany a muslimy spíše spojuje než rozděluje

Abú Cházin: Společné utrpení křesťany a muslimy spíše spojuje než rozděluje 4.78/5 (95.56%) 9 ohodnocení

syrský bojovníkAleppo. „Zastavit dodávky zbraní do země, usilovat o příměří a obnovení dialogu mezi válčícími stranami“. Tyto požadavky vznáší pro agenturu Sir O. Georges Abou Khazen (Džordžes Abú Cházin), kterého Svatý otec 15. dubna 2013 jmenoval apoštolským administrátorem Aleppa. Stal se tak nástupcem mons. Giuseppeho Nazzara, který z důvodu věku odstoupil z úřadu apoštolského vikáře syrské metropole.

„Mnohé země se obohacují obchodováním se zbraněmi“, pokračuje nový apoštolský administrátor, „blahobyt však nevzniká zabíjením lidí“. Kdysi kvetoucí blízkovýchodní Aleppo je na pokraji sil: „Je téměř nemožné se po městě pohybovat, sehnat něco k jídlu, pohřbívat mrtvé“.

Georges Abou Khazen
Georges Abou Khazen

Podle O. Abou Khazena je však pro Sýrii prioritou zejména morální obnova, národní usmíření. „Vystavit zemi z cihel je jednodušší“, tvrdí františkán libanonského původu. Křesťané i muslimové jsou vystaveni násilí fundamentalistických skupin – toto společné utrpení nás spíše spojuje než rozděluje. Modleme se, aby nás nikdy neopustila naděje na mír, uzavírá pro agenturu Sir O. Abou Khazen.

Svatý otec 15. dubna přijal demisi dosavadního apoštolského vikáře syrského Aleppa. Mons. Giuseppe Nazzaro, OFM, který odstoupil ze svého pastoračního úřadu z důvodu dovršení kanonického věku. Italský biskup celoživotně působil v různých úřadech františkánské Kustodie Svaté země, v letech 1992-1998 byl jejím kustodem. V roce 2002 jej bl. Jan Pavel II. jmenoval apoštolským vikářem Aleppa a zároveň mu udělil biskupské svěcení (6.1.2003).

V následném období sedisvakance byk správou apoštolského vikariátu pověřen nově jmenovaný apoštolský administrátor, jímž se stal O. Georges Abou Khazen, OFM. Také on je členem Řádu menších bratří při Kustodii Svaté země. Narodil se v Libanonu roku 1947 a kněžské svěcení přijal v roce 1973. Od roku 2004 je farářem kostela sv. Františka v Aleppu.

(jag)

Přetištěno s laskavým souhlasem české redakce Vatikánského rozhlasu.

Původně publikováno pod názvem Apoštolský vikář Aleppa odstoupil z úřadu a O. Abou Khazen: Společné utrpení křesťany a muslimy spíše spojuje než rozděluje.