Slavnostní bohoslužba ke Dni nezávislosti Izraele v Haifě + fotoesej

Slavnostní bohoslužba ke Dni nezávislosti Izraele v Haifě + fotoesej 5.00/5 (100.00%) 21 ohodnocení

007Ranní bohoslužba v Den nezávislosti se od běžných bohoslužeb liší několika výjimečnými modlitbami, které  tomuto mimořádnému dni dodávají nejen slavnostní ráz, ale i náboženský význam.  Po vzniku státu v roce 1948 rozhodl Vrchní rabinát Izraele o slavnostním pořádku modliteb. Jedná se především o modlitbu Halel, která je tvořena šesti Žalmy (113-118) a věřící se jí modlí vždy o svátcích. Další modlitbou je Modlitba za Stát Izrael . Vždy se čte také  Haftara  –  část z knihy proroka Izajáše 10,32 -12,6. Slavnostní bohoslužby v Haifě se zúčastnili nejen vrchní rabíni, ale i starosta Haify Jona Jahav a další významné osobnosti města.

002
Zprava: Vrchní rabín Haify v.v. Shaar Yashuv Cohen, starosta Yona Yahav a rabín prof. Daniel Herškovič – bývalý ministr vědy.

004

008

Tajemník Náboženské rady Haify David Metzger
Tajemník Náboženské rady Haify David Metzger
Vrchní rabíni Shlomo Shlush a Shaar Yashuv Cohen
Vrchní rabíni Shlomo Shlush a Shaar Yashuv Cohen
014
První zleva zástupce starosty Shai Blumental
016
rabín prof. Herškovič při četbě Haftary

015

rabín prof. Herškovič při slavnostním přípitku po bohoslužbě
rabín prof. Herškovič při slavnostním přípitku po bohoslužbě