Demografická předpověď: V roce 2035 bude mnohem více Izraelců starších 90 let

Demografická předpověď: V roce 2035 bude mnohem více Izraelců starších 90 let 4.63/5 (92.59%) 27 ohodnocení

starý muž
starý muž (ilustrační foto)

Co čeká Izrael? Studie izraelského Ústředního statistického úřadu naznačuje, že podíl Židů na izraelské populaci v budoucnu mírně klesne a bude mnohem více starých lidí.

V roce 2035 podle studie dosáhne počet izraelských Židů 8,3 milionu, což bude 73 % z celkového počtu 11,4 obyvatel země. V současnosti v Izraeli žije 5,8 milionu Židů, kteří tvoří 75 % obyvatel. Počet arabských obyvatel Izraele dosáhne 2,6 milionu, tedy 23 %, když dnes tvoří 1,6 milionu Arabů 20,5 % obyvatel. Židovská i arabská porodnost do roku 2035 klesne – arabská ze současných 2,7 % na 1,8 % a židovská ze současných 1,8 % na 1,4 % ročně.

Existuje nicméně stále ještě „divoká karta“ pro vyšší židovský populační růst. Míra židovského přírůstku vychází z předpokladů narození a přirozeného přírůstku, který má mezi Židy být z 94 % tvořen porodností a jen ze 6 % přistěhovalectvím. Takže pokud by došlo k výrazné imigraci Židů do Izraele, byl by současný odhad zpochybněn.

V Izraeli podle studie přibude také starých lidí. V současnosti se židovští muži dožívají v průměru 79,7 roků a ženy 83,3 roků, což je nejdelší věk dožití pro ženskou populaci vůbec. V roce 2035 dojde ke zvýšení na 84,8 roků u mužů a na 89,5 roků u žen. Současně dojde k prudkému růstu – o 220 % – počtu Izraelců starších 90 let, uvádí studie.

  sc

Článek je překladem ze zpravodajského webu Arutz Sheva – Israel National News, a to článku Report: Lots More 90 Year Olds in Israel by 2035.