Dnešek v historii – 10. Tamuz

Dnešek v historii – 10. Tamuz 5.00/5 (100.00%) 10 ohodnocení

luachV roce 423 př. o. l. byl král Sidkijáš (Sedechiáš) zajat babylonskými jednotkami na pláních u Jericha, jak je zachyceno v biblické knize Jeremiáš, kapitole 39. Zlý Nebuchadnezar (Nebúkadnesar, Nabuchodonozor) donutil Sidkijáše, aby přihlížel zavraždění svých synů, pak jej oslepil a odvedl v řetězech do Babylonu.

Sidkijáš je dodnes vzpomínán jako spravedlivý muž, zatímco Nebuchadnezar – jako celá řada tyranů, kteří se snažili utiskovat židovský lid – byl ponížen a skončil v prachu dějin. Biblická kniha Daniel 4:30 popisuje, jak byl Nebuchadnezar „vyhnán pryč od lidí, pojídal rostliny jako dobytek, jeho tělo bylo skrápěno nebeskou rosou, až mu narostly vlasy jako peří orlům a nehty jako drápy ptákům“ (Nebuchadnezar se následně ze šílenství vyléčil a vrátil k vládě).