Dnešek v historii – 15. Tamuz

Dnešek v historii – 15. Tamuz 5.00/5 (100.00%) 6 ohodnocení

V židovském roce 2448 (1312 př. o. l.) byl zabit Chur, syn Miriam, když se snažil odvrátit Izraelce od zhotovení zlatého telete. Jako odměna za to, že obětoval svůj život při ochraně židovské víry, se Churovu vnuku Becalelovi dostalo cti být stavitelem archy úmluvy (svatostánku). Churovým potomkem byl také velký král Šalamoun. Během napjatého období na poušti Mojžíšův bratr Áron zvolil jiný způsoby, jak zabránit vznik zlatého telete: Předstíral, že souhlasí s vytvořením modly, ale trval na to, aby se počkalo ještě do dalšího dne. Áron doufal, že se mezitím Mojžíš vrátí z hory Sinaj do izraelitského tábora a věc se vyřeší mírumilovně.


 

15. tamuz je také výročím (Jahrzeit, járcajt) rabiho Chajima Ibn Attara (Chajim ben Moše ibn Attar, 1696 – 31. 7. 1743), svatého muže známého podle jména jeho biblického komentáře Or Chajim. Or Chajim se živil jako stříbrotepec, ale později dal přednost studiu Tóry. Sedával ponořen do studia Tóry, a teprve když byl utracen jeho poslední peníz, začal se zabývat světskými záležitostmi. Or Chajim jednou omylem urazil marockého vladaře, který jej nechal za trest uvrhnout do jámy se lvy. Or Chajim si nasadil talit a tfilin a když byl do jámy vhozen, lvi je uctivě obklopili. Když to král uviděl prohlásil: „Nyní vidím, že Bůh Izraele existuje.“ Or Chajimovi je připisován počátek zvyku dávat do skuliny v Západní zdi (Zdi nářků) v Jeruzalémě lísteček s přáním – dal tuto radu Chidovi, jednomu se svých studentů, když jel z Maroka do Izraele. Legenda říká, že studoval v Jeruzalémě s prorokem Eliášem, v témže domě, kde se o dvě století dříve narodil Arizal. Dnes je hrob Or Chajima na Olivové hoře v Jeruzalémě oblíbeným poutním a modlitebním místem.