V Jordánsku slavnostně otevřena první katolická univerzita

V Jordánsku slavnostně otevřena první katolická univerzita 5.00/5 (100.00%) 11 ohodnocení

školaČtyři roky poté, co papež Benedikt při své apoštolské cestě do Svaté země požehnal její základní kámen, byla v Jordánsku slavnostně otevřena první katolická univerzita.

Americká univerzita v Madabě, která vznikla z iniciativy Latinského patriarchátu v Jeruzalémě, byla formálně založena v New Hampshire. Předsedou správní rady univerzity, která otevřela své dveře studentům v roce 2011, je jordánský princ.

Slavnostní inaugurace se spolu s církevními představiteli účastnil král Abdalláh II.

„Posilujme vzájemný respekt k náboženskému cítění druhých, spolupráci v praktických záležitostech a odvážné hojení historických ran,“ řekl kardinál Leonardo Sandri, prefekt Kongregace pro východní církve. „Jako hlavní aktéři mezináboženského dialogu máte velikou šanci vybudovat společnost, která bude člověka vskutku hodna.“

„Tato univerzita je znamením toho, že místní i univerzální církev má zájem nejen o jednotlivce, kteří mají to štěstí, že zde mohou studovat, ale též o jordánskou společnost jako celek,“ dodal. „Církev touží přispívat k dobru každého národa, ve kterém působí, aniž by ohrožovala jeho kulturu a dědictví.“

„Vyjadřuji svou vděčnost jordánské vládě a zejména Ministerstvu vysokého školství, které umožnilo, aby se náš sen uskutečnil,“ dodal patriarcha Fouad Twal z Jeruzaléma. „S vaší podporou a povzbuzením se jakožto občanská společnost a soukromá vysoká škola těšíme na spolupráci s naší vládou a dalšími občanskými institucemi, abychom v tomto regionu šířili vědecké poznání, etické názory, mezikulturní dialog, lidský rozvoj, mír, toleranci a pokrok.“

Přetištěno s laskavým souhlasem webu Res Claritatis.

Původně publikováno pod názvem V Jordánsku byla slavnostně otevřena první katolická univerzita, resp. 1st Catholic university inaugurated in Jordan.