Náklady na Stažení z Gazy dosahují takřka 10 miliard šekelů

Náklady na Stažení z Gazy dosahují takřka 10 miliard šekelů 4.50/5 (90.00%) 12 ohodnocení

Stažení z Gazy v roce 2005
Stažení z Gazy v roce 2005

Organizace Tnufa, která pomáhá Židům, kteří byli nuceně vysídleni ze svých domovů v Guš Katif (Gush Katif) v důsledku tzv. Stažení z Gazy v roce 2005, by měla v následujících týdnech ukončit svoji činnost. Rabi Ofir Kohen (Ofir Cohen) proto předložil izraelské vládě na jejím nedělním zasedání konečnou zprávu o aktivitách organizace.

Vyplývá z ní, že náklady na znovuusídlení 8.600 Židů, donucených vystěhovat se ze svých domovů v Guš Katif a v severním Samaří, se vyšplhaly na neuvěřitelných 9.482.184.000 šekelů (skoro 50 miliard českých korun). Na jednoho vysídlence tak připadají náklady na znovuusazení a pomoc během 8 let od Stažení ve výši 1.102.580 šekelů (okolo 5,5 milionů českých korun).

Náklady nicméně budou i nadále růst – 12 % z 1.404 rodin vysídlených v rámci Stažení stále čeká na trvalé bydlení, když 200 rodin stále čeká na pozemky, povolení a finance na vybudování nových domovů.

Kohen je přesvědčen, že navzdory svému utrpení se vysídlenci neotočili ke státu a jeho institucím zády. „Chápou složitou politickou situaci a nutnost obnovit své životy,“ prohlásil a dodal, že věří, že „se vrátíme do Guš Katif. Vyhnanci se rozhodli pokračovat cestou průkopníků, usídlit se v Negevu a na severu. Jsou opět součástí společnosti a přispívají jí.“

Ofir Kohen také s hrdostí hovořil o práci organizace Tnufa. „Zřídili jsme 22 osídlení, to nemůže říci žádná jiná vládní agentura. Měli bychom být schopni takovou práci dělat i bez Stažení. A je možné, že jednoho dnes se vrátíme do měst v Guš Katif. Věřím, že se to stane.“

 mbs

Článek je překladem ze zpravodajského webu Arutz Sheva – Israel National News, a to článku Disengagement Cost, So Far: Nearly NIS 10 Billion.