Vědecká konference o životě a díle Josepha Flavia

Vědecká konference o životě a díle Josepha Flavia 5.00/5 (100.00%) 24 ohodnocení

???????????????????????????????
Dr. Jechiel Frisch

V neděli 9. června (roš chodeš tamuz) se uskutečnilalogo(61) ve Vyšší akademické pedagogické škole „Šeanan“ na haifském předměstí Kiriat Šmuel jednodenní konference věnovaná životu a dílu židovského historika a přímého účastníka protiřímského povstání Josefa ben Matitjáhú, zvaného Josephus Flavius (37-100 o.l.). Konferenci zahájil ředitel ústavu dr. Jechiel Frisch a prvním přednášejícím byla profesor Daniel Schwartz z Hebrejské univerzity, který se specializuje na období druhého Chrámu. Ve své přednášce upozornil na změny popisu shodných událostí, jak je zaznamenal Josehus Flavius v díle Židovská válka (sedmdesátá léta 1. stol.) a o dvacet let později v díle Židovské starožitnosti. Změny v popisu shodných historických událostí svědčí též o změně, kterou Flavius prošel, z Judejce na diasporního Žida. Dalším tématem byly biblické osobnosti v díle Josepha Flavia, respektive srovnání biblického textu s Josephovými slovy. Adi Blacher, doktorand z Univerzity Bar-Ilan srovnával biblický text o povolání Šaula na krále s textem Josepha Flavia. Podobně i Šimon Vogel doktorand z Ben Gurionovy univerzity v Beer Ševě srovnával příběh o narození Samsona se slovy Flavia a midrašem Bemidbar Rabba. Také dr. Michael Avioz z Univerzity Bar Ilan hovořil o Josephově komentáři k Samuelově knize. Dále vystoupil dr. David Nachman, ředitel Midraši pro vzdělávání k managementu v Kfar Adumim hovořil o vztahu Flavia k třem hlavním proudům v tehdejší společnosti a o jeho názorech či postojích k halaše. Dalším z přednášejících byl dr. Eliezer Sariel z college Šeanan, který hovořil o židovské ortodoxní kritice Josepha Flavia, zvláště v díle rabína a historika Jicchaka Eizika Halevy Rabinowitze. Dalším z vystupujících byl rabín dr. Yaron Silberstein, lektor Talmudu v college Šeanan, který se ve své přednášce zaměřena na Josepha Flavia jako na jeden z pramenů k halachickým ustanovením sionistických rabínů, zvláště vrchního rabína IDF Šlomo Gorena. Rabín Silberstein ve své přednášce vzpomněl značný přínos prof. Davida Flussera ke studiu osobnosti a doby Josepha Flavia. Posledním z přednášejících byl rabín Dr. Jechiel Lash, tématem jeho referátu byl význam losů, které měly určít smrt povstalců v Jotvatě a na Masadě. Přestože Vyšší akademická pedagogická škola není univerzitou v plném slova smyslu, výběr a úroveň přednášek odpovídaly univerzitnímu standardu.

Rabín Dr, Jaron Silberstein
Rabín Dr, Jaron Silberstein

 

Dr. David  Nachman.
Dr. David Nachman.
???????????????????????????????
Prof. Daniel Schwartz

009