Dnešek v historii – 1. Av

Dnešek v historii – 1. Av 5.00/5 (100.00%) 4 ohodnocení

luachVýročí (Jahrzeit, járcajt) Árona (Aharon, 1395 – 1272 př. o. l.), staršího bratra Mojžíše (Mošeho) a Miriam a prvního velekněze Izraele. Áron byl velkým prorokem a spravedlivým mužem, který je znám tím, že mezi lid přinášel mír. V době židovského otroctví v Egyptě doprovázel Áron Mojžíše při jednáních s faraónem. Po obdržení Tóry, kdy Mojžíš trávil 40 dní na hoře Sinaji a lid začal být netrpělivý, pracoval Áron na minimalizaci škody, vzniklé zhotovením modly zlatého telete. Všichni kohanim (židovští kněží) v dějinách jsou potomci Árona. Tato tradiční zpráva je v posledních letech podporována i výzkumy DNA.