Dnešek v historii – 15. Av

Dnešek v historii – 15. Av 5.00/5 (100.00%) 12 ohodnocení

luachV tento den došlo ke čtyřem historickým událostem:

  1. Židé z generace exodu přestali umírat na poušti
  2. Poexodové generaci byly povoleny mezikmenové sňatky
  3. Kmen Benjamin byl zachráněn před vyhynutím
  4. Římané povolili pohřbení Židů zabitých při Bejtarské revoltě roku (138 o.l.)

Poté, kdy Římané zničili Druhý svatý Chrám plánoval císař Hadrián přeměnit Jeruzalém na pohanské město se svatyní Jupitera namísto Chrámu.

To vyvolalo velkou židovskou revoltu, v jejímž čele stál Šimon Bar Kosiba (Šimon Bar Kochba), jehož geurillové armádě se podařilo vytlačit Římany z Izraele a namísto nich zřídit na krátkou dobu nezávislý židovský stát. Římané k potlačení vzpoury museli povolat početné jednotky. Bar Kochba měl svůj poslední opěrný bod ve městě Bejtar, jižně od Jeruzaléma. Odhaduje se, že ve městě Bejtar žily až stovky tisíc Židů a ti všichni byli zmasakrováni „že krev tekla až do Středozemního moře.“ Římané navíc nedovolili pohřbení mrtvých židovských těl. Podle židovské tradice těla ležela nechráněna, ale nehnila, dokud o tři roky později na 15. Av nebyly nakonec pohřby povoleny. Dnes standardní „Požehnání po jídle“ zahrnuje zvláštní požehnání připomínající událost v Bejtaru.