Dnešek v historii – 24. Tamuz

Dnešek v historii – 24. Tamuz 5.00/5 (100.00%) 6 ohodnocení

luachVýročí (Jahrzeit, járcajt) rabiho Jákova Josefa (Jacob Joseph, 1840 – 28. července 1902), prvního a jediného vrchního rabína města New York. Uznávaný litevský židovský představitel rabi Josef byl pozván do Ameriky a vedl tam skupinu východoevropských přistěhovalců – v době, kdy USA měly jen málo infrastruktury pro židovské vzdělání, kašrut a další nezbytnosti pro udržení židovské identity. Rabi Josef rázně bojoval za zachování židovských tradicí, ale jednalo se o namáhavý boj proti židovské komunitě, která se asimilovala, a proti vládě, která ještě v tu dobu plně nepodporovala náboženská práva. Je tragické, že rabi Josef často trpěl výsměchem a opovržením od Židů, kteří jej vnímali jako člověka přiklánějícího se ke „starým způsobům.“

Z veřejného života se stáhl v roce 1897 poté, kdy utrpěl mrtvici. Cestu jeho pohřebního průvodu lemoval dav okolo 100.000 lidí. Když truchlící procházeli irskou čtvrtí, byly na ně házeny lahve a vědra s vodou. Situaci musela řešit přivolaná policie a více než 300 Židů potřebovalo lékařské ošetření.

Po smrti rabiho Josefa propukly spory o to, kdo má být jeho nástupcem. Protože se je nepodařilo vyřešit, zůstal úřad vrchního rabína města New York neobsazen a následně zanikl.

V roce 1903 byla založena Rabbi Jacob Joseph School (Ješiva Merkaz HaTora, Yeshiva Merkaz Hatorah), pověstná svým důsledným talmudickým studiem.