Izrael volí Vrchní rabíny

Izrael volí Vrchní rabíny 5.00/5 (100.00%) 21 ohodnocení

volba vrchních rabinů Izraele
volba vrchních rabinů Izraele

Aktualizováno v 16:15 hodin o informaci o odstoupení jednoho ze sefardských kandidátů.

Dnes odpoledne by mělo volební shromáždění 150 místních rabínů, soudců náboženských soudů a veřejných osobností zvolit dva nové Vrchní rabíny Izraele.

Původně kandidaturu předložilo deset rabínů, čtyři ji však následně stáhli – z toho rabi Racon Arusi (Ratzon Arusi) těsně před začátkem voleb.

Na post aškenázským vrchním rabína tak kandidují rabíni David Stav, David Lau a Jaakov Šapira (Yaakov Shapira) a na post sefardského vrchního rabína rabíni Šmuel Elijahu (Shmuel Eliyahu), Jicchak Josef (Yitzhak Yosef)  a Cion Boaron (Tzion Boaron).

Aškenázský vrchní rabín Izraele

rabi Jona Mecger
rabi Jona Mecger

Dosavadním aškenázským vrchním rabínem Izraele, který reprezentuje Židy (východo)evropského původu, byl rabi Jona Mecger (Yonah Metzger), který se ale minulý měsíc vzdal všech pravomocí poté, kdy proti němu bylo zahájeno trestní vyšetřování za údajnou zpronevěru nemalých darů, určených pro nevládní organizace. Mecger vinu popírá.

Favority volby jsou rabíni David Stav a David Lau. Rabi Jaakov Šapira má podle všeho výrazně nižší podporu. Další kandidát, rabi Eliezer Igra, s ohledem na malou šanci na zvolení předevčírem z voleb odstoupil.

Rabi David Stav, který je v současnosti rabínem Šocham (Shoham), je považován za moderně myslícího člověka, který by mohl přivodit výraznější změnu ve fungování rabinátu. Stojí v čele organizace Cohar (Tzohra), která pomáhá párům splnit někdy nejednoduché požadavky Vrchního rabinátu k uzavření manželství, je také duchovním představitelem jeruzalémské filmové školy Maaleh a svými postoji si vysloužil kritiku některých konzervativnější částí židovské společnosti. Rabi Stav je spojován s „pletenými kipami“, tj. s náboženským sionismem a podporují ho nejen oni, ale i ta část izraelské společnosti, které se nelíbí podle jejího názoru příliš konzervativní postoj rabinátu.

S náboženským sionismem je spojován také rabi Jaakov Šapira, hlava ješivy Merkaz Harav v Jeruzalémě.

Rabi David Lau je synem předchůdce současného vrchního rabína Jony Mecgera (Yohan Metzger), známého schopností spojovat svět charedim a moderní židovské ortodoxie. V současnosti je rabínem nábožensky různorodého města Modiin a slibuje stejný přístup nerozdělování aškenázské společnosti, jaký byl a je vlastní jeho otci. Rabi Lau je spojován a i svým oblečením dává najevo sounáležitost s tradičnějším pojetím judaismu, než rabi Stav, před jehož zvolením varuje. „Já reprezentuji všechny skupiny a on jen skupinu národně-náboženskou, v tom je rozdíl. Musíte přemýšlet o rabínovi, který dokáže hovořit s jinými rabíny, ne s nimi bojovat. Mluvit je lepší než bojovat,“ uvedl Lau tuto neděli v ojedinělém rozhovoru pro The New York Times.

Sefardský vrchní rabín Izraele

rabi Šlomo Amar
rabi Šlomo Amar

Dosavadním sefardským vrchním rabínem Izraele, který reprezentuje Židy blízkovýchodního původu, byl rabi Šlomo Amar (Shlomo Amar), který se usilovně snažil o změnu zákona, která by mu umožnila znovu kandidovat i po vypršení 10letého mandátu, což se mu ovšem nepodařilo.

Na post sefardského vrchního rabína kandidují vrchní rabín Safedu (Cfat) rabi Šmuel Elijahu (Shmule Eliyahu), hlava ješivy Hazon Ovadja rabi Jicchak Josef (Yitzhak Yosef) a soudce Vysokého rabínského soudu rabi Cion Šalom Boaron (Tzion Shalom Boaron).

Vrchní rabín Kirjat Ono rabi Racon Arusi (Ratzon Arusi) těsně před zahájením volby kandidaturu stáhl.

Původně kandidoval také předseda jeruzalémského rabínského soudu rabi Elijahu Aberdžil (Eliyahu Aberjil, resp. Abergil) a vrchní rabín Beer Ševy Jehuda Deri (Yehuda Deri), kteří ale s ohledem na předpokládanou nízkou šanci na zvolení z voleb odstoupili

Volby a volební kampaň

Vrchní rabíny Izraele volí shromáždění 150 osobností, z nichž je 80 rabínů zastupujících místní náboženské obce a 70 nerabínů, zastupujících vládu, Kneset a místní úřady.

Volby probíhají v jeruzalémského hotelu Leonardo, měly by trvat okolo tří hodin a výsledky by měl oznámit náměstek ministra pro náboženské služby Eli Ben-Dahan ve 20 hodin izraelského času.

Volbám předcházela velmi intenzivní a vášnivá předvolební kampaň, kdy se stoupenci nejen snažili vychválit své kandidáty, ale i kritizovat soupeře, často i nepříliš zdvořilou a vkusnou formou.

Volby obou rabínů jsou vnímány jako souboj mezi náboženskými sionisty, kteří podporují rabíny Stava a Elijaha, a charedim, podporujícími rabíny Laua a Josefa.

Podpora se projevuje i v rámci stranické politiky, kdy strany Bajit Jehudi (Židovský domov), Jisrael Bejtejnu (Izrael náš domov) a Tnua (Hnutí) podporují rabiho Stava, zatímco strana Šas (Sefardští strážci Tóry) intenzivně lobuje za rabiho Laua a zejména rabiho Jicchaka Josefa, který je synem duchovního vůdce Šas rabiho Ovadji Josefa (Ovadia Yosef) a jeho zvolení by bylo velkým úspěchem Šas.

Tyto volby mohou být posledními, kdy jsou voleni rabín aškenázský a sefardský. Bajit Jehudi a Tnua podporují návrh poslance Likudu Mošeho Feiglina (Moshe Feiglin), aby po skončení 10letého funkčního období rabínů, kteří budou zvoleni dnes, byl již do budoucna volen je jediný Vrchní rabín Izraele.