Praha hostí konferenci o významu medií v práci rabína

Praha hostí konferenci o významu medií v práci rabína 5.00/5 (100.00%) 37 ohodnocení

konference mladých rabínů v PrazeOd včerejška 21.7. se v Praze koná konference organice HULIA (hebrejsky חולי“א – Kruh pro učení judaismu v Evropě). Tato organizace je součástí Evropské rabínské konference zastoupené na pražské konferenci vrchním moskevským rabínem Pinchasem Goldschmidtem a sdružuje zejména mladé rabíny, kteří svojí cestu v komunitách tepre začínají. Konference mladým rabínům pomáhá najít odpovědi na dilemata, s kterými se v mnohdy malých komunitách na počátku své kariéry setkávají.

Slyšet, že kolega na druhém konci Evropy v jiných kulturních podmínkách musí řešit podobné problémy a tyto s ním moci konzultovat, je jistě posilující. Mladí rabíni si z konference, věnované vlivu médií na náboženský a kulturní život obcí odnesou jistě mnoho podnětů a nemusí se tak dostat do kolotoče zbytečných zákazů, ale naopak mohou se naučit přesně stanovit hranice, kde a jak je možné moderní media používat a kam je již pustit nelze.

V rámci panelů vystoupil Udi Leon, publicista a filmař z izraelské televize Keshet, absolvent ješivy Merkaz Harav v Jeruzalémě. Jeho pohled na média je nepochybně inspirující, protože s nimi má dlouholeté profesionální zkušenosti v Izraeli, kde se musí potýkat s mnoha překážkami přicházejícími ze všech stran, od levicových radikálů až po ultraortodoxní kruhy. Z Belgie přijela profesorka Lillian Vana, přednášející na univerzitách v Bruselu a Liege. Tématem jejího výzkumu je, kromě jiného, židovský feminismus v historickém kontextu a postavení ortodoxní ženy ve společnosti. Na konferenci přednesla přednášku o obrazu ortodoxní ženy v současných mediích.

 V Praze, kde se konference koná, se nelze obejít bez vzpomínky na rabiho Löwa. Přednášku o jeho postoji k pokroku přednese Dr. Pavel Sládek z Centra židovských studií Univerzity Karlovy. Panel „Technologie sloužící  práci rabína“ má na příkladech ukázat, kde může moderní rabín použít službu medií. Jedním z přednášejících je také brněnský rabín Šlomo Kučera, který ve svém referátu pokládá otázky o použití Wikipedie a Wikimedie. Další panely se zabývají použitím krátkých videí pro popularizaci židovských tradic a svátků, dilemata spojená s otázkami židovského práva – halachy při použití současných medií.

Bez nadsázky lze říci, že tato pražská konference, která se koná pod záštitou Evropské židovské konference a finanční záštitou nadačního fondu Matanel a paní Joelle Aflalo, je ve svém poslání převratnou a otevírá nové obzory pro činnost rabínů v mediální realitě globální přítomnosti a budoucnosti. Rabíni mají možnost seznámit se s bohatou historickou a kulturní tradicí Prahy a v případě této konference se jedná o  inspirativní studijní pobyt. S politováním lze konstatovat, že pražský rabinát zůstal při této zajímavé a nové impulzy přinášející konferenci stranou. Na okraj lze připomenout, že současná mediální situace v mnohém připomíná rozvoj židovského tisku v devatenáctém století, kdy rabíni  tehdy  nové médium také hojně používali a mnozí z nich byli redaktory a vydavateli židovských odborných či populárních novin a časopisů. I tato činnost ve své době přinášela mnohá dilemata a kritiky. Bylo by zajímavé, kdyby  veřejnost z konference mohla načerpat vědomosti v podobě sborníku – i virtuálního, či e-booku.  Případně i na stránkách eretz.cz.

před přednáškou Udi Leona
před přednáškou Udi Leona
večeře v restauraci King Solomon
večeře v restauraci King Solomon
rabíni Menaše Kliment a Pichas Goldschmit
rabíni Menaše Kliment a Pichas Goldschmit
večeře v restauraci King Solomon s paní Joelle Aflalo
večeře v restauraci King Solomon s paní Joelle Aflalo

Foto: Aaron Günsberger

2 komentáře u „Praha hostí konferenci o významu medií v práci rabína“

  1. Příspěvek r. Kučery bych velmi rád slyšel/četl. Rabín Šlomo Kučera je člověkem erudovaným (mimo jiné) v IT a elektronických médiích obecně. Na konferenci má nepochybně kolegům co sdělit.

Komentáře nejsou povoleny.