Proč Sejm zakázal rituální porážku v Polsku – možná odpověď

Proč Sejm zakázal rituální porážku v Polsku – možná odpověď 5.00/5 (100.00%) 20 ohodnocení

Zasedací sál polského Sejmu foto Wikipedia
Zasedací sál polského Sejmu foto Wikipedia

Parlament ve Varšavě většinou 222 hlasů (proti 178) nepřijal nový zákon o rituální porážce v Polsku. To se týká současně rituální porážky podle židovských zákonů kašrutu a podle muslimských zákonů halalu. Podle rabína Shudricha (vrchního rabína Polska) existuje zákon z roku 1987 o vztahu mezi státem a židovskou komunitou jehož součástí je i povolení rituální porážky pro místní židovskou komunitu, což by mohlo znamenat, že nyní se jedná o zákaz rituální porážky zejména pro export. Tedy, že jde o to, zabránit prodeji masa na především evropské židovské a muslimské trhy. Jedná se o nemalou čásku a přesto je takto zdánlivě znevýhodněn polský zemědělec, který dobytek či kuřata pěstuje. Neumím si představit zemi, která by takto znevýhodnila své vlastní producenty, jenom kvůli tomu že nějací útlocitní aktivisté nemohou snést představu, že vousatí cizinci podřezávají polské krávy či kuřata. V Polsku se přece také loví zvěř a to není příliš útlocitná zábava a na lecjakém dvorku se podřezávají pašíci a také to nikomu nevadí. Proč tedy zrovna ta židovská a muslimská porážka je problém natolik velký, že hrdý polský sejm znevýhodní své zemědělce. A zde je třeba si položit otázku, zda skutečně znevýhodní své zemědělce, anebo jim nabízí jinou alternativu. Například jiné odbytiště, například Čínu a tady patrně je pravý důvod, proč problémy s šchitou začaly právě v době, kdy se od roku 2012 začínají intenzivně rozvíjet obchodní styky s Čínou a kdy export zemědělských produktů do Číny vzrůstá o stovky procent. Je tu totiž ještě jeden aspekt, zatímco na exportu do Evropy vydělá zejména producent a ostatní faktory jsou zanedbatelné, při vývozu do Číny a na další trhy Dálného východu, vzniknou zisky pro dopravce a také pro stát v podobě cel. Nemůžeme nepřipomenout  různá bizarní ustanovení Evropské unie, která zemědělcům a úředníkům komplikují život.  Nelze tedy vyloučit, že za všemi konstrukcemi o omezování práv menšin, antisemitismu, práv zvířat atd. je pouze jedno jediné a to obyčejný kšeft. Pro celou situaci je podle všeho jedno řešení, a to přesvědčit Číňany, že nejlepší maso je košer a pak by opravdu mohli být všichni spokojeni.

rabín Shudrich foto youtube
rabín Shudrich foto youtube

Rabín Shudrich, který před svým působením v Polsku působil jako rabín v Japonsku, zná tedy mentalitu Dálného východu , i když mezi Japonskem a Čínou jsou značné rozdíly, ale přecejen, mohl by začít přesvědčovat Číňany o vhodnosti košer masa, zadní části dobytka, které jsou pro aškenázské židy bez speciálního zásahu (nikur) nepoužitelné, by se mohly vyvážet například do Saudské Arábie, protože košer porážka je pro muslimy dodržující halal přijatelná. Je to tak trochu utopie, ale pěkná …

 Polish-Chinese talks

Agriculture: Polish food exports remain healthy in spite of scandal-hit beef

 

2 komentáře u „Proč Sejm zakázal rituální porážku v Polsku – možná odpověď“

  1. Fascinující je, jak Polsko dokáže jednat, i kdyby ho to mrzet mělo… 😯 Táta říkával: nejde o to co teď, ale co potom… 😆 Polsko bylo velký dodavatel. Odkud potom budeme odebírat? Šance pro Bulharsko, Maďarsko, ČR? Naproti tomu – vzhledem k informacím o překračování povolených limitů antibiotik v polském drůbežím mase, mně zas tak ztráta polského dodavatele příliš nemrzí…

Komentáře nejsou povoleny.