Dnešek v historii – 2. Elul

Dnešek v historii – 2. Elul 5.00/5 (100.00%) 7 ohodnocení

luach19. srpna 1555, 2. Elul 5315, byl v Safedu (Cfat, Tzfat) dokončen první tisk díla Šulchan Aruch (Shulchan Aruch, doslovně Prostřený stůl, obecně nazýván Zákoník židovského práva, שולחן ערוך) rabiho Josefa Kara (Yosef Karo). Šulchan Aruch se dělí do čtyř oddílů, týkajících se každodenního života, zákazů, manželství a peněžního práva.

Rabi Karo sepsal Zákoník ve vysokém věku, pro ty, kdo nebyli schopni pochopit jeho mnohem komplexnější dílo Bejt Josef (Beit Yosef). Od doby svého prvního vytištění se Šulchan Aruch stal základním pramenem a měřítkem židovského práva, na němž jsou založeny všechny pozdější komentáře a responsa.