Dnešek v historii – 21. Elul

Dnešek v historii – 21. Elul 5.00/5 (100.00%) 8 ohodnocení

luachVýročí rabiho Jonasana Eibeschutze (Yonasan Eibeschutz, Jonathan Eybeschutz, יהונתן אייבשיץ), velkého rabínského komentátora. Josanan se narodil roku 1690 v Krakově. Jeho otec byl rabínem v moravských Ivančicích. Jonasan byl zázračným dítětem, studoval v ješivě Meira Eisenstadta v Prostějově a později v Holešově. Po svatbě s dcerou rabiho Jicchaka Spiry a dvouletém pobytu v Hambugu, přišel roku 1715 do Prahy, stal se známým řečníkem a stanul v čele ješivy. Eibeschutz byl také kabalista a pro Židy sepisoval amulety, jejichž mystická síla byla velmi ceněna. Naneštěstí se židovský lid v onu dobu teprve zotavoval z tragické éry Šabataje Cviho (Shabbetai Tzi), falešného mesiáše, který v židovském světě způsobil značný zmatek. Proto se Eibeschutzovy kabalistické sklony setkaly s nedůvěrou a řada velkých rabínů, včetně rabiho Jákova Emdena (Yaakov Emden) jej ostře kritizovala.

Tento spor mezi dvěma titány Tóry byl jedním z hořkých důsledků Šabatajovy éry a nakonec vyžadoval zákrok dánského krále Frederika. Rabi Eibenschutz zemřel v Altoně 18. září 1764, 21. Elul 5524. Dodnes je ctěn pro svá rabínská pojednání, včetně děl Tiferet Yehonatan, Taryag Mitzvot, Urim ve-Tummim, Kereti u-Peleti, Sar ha-Alef, Binah la-Ittim, Chiddushim al Hilkot Yom Tov, Bene Ahuvah, Tiferet Yisrael, Shem Olam a Luchoth Habrith.