Dnešek v historii – 28. Av

Dnešek v historii – 28. Av 5.00/5 (100.00%) 7 ohodnocení

luachVýročí (járcajt, jahrzeit) rabiho Naftali Cvi Jehudy Berlina (Naftali Tzvi Yehuda Berlin, Reb Hirsch Leib Berlin, נפתלי צבי יהודה ברלין), vedoucího představitele litevských Židů, známého po akronymem jeho jména Neciv (Netziv, což znamená „pilíř“). Legenda říká, že Necivovi, který se narodil roku 1817, jako dítěti hrozilo vyhození ze školy, ale začal se horlivě věnovat studiu a školu dokončil jako vynikající žák. Když mu bylo 14 let oženil se s vnučkou rabiho Chaima z Volužinu. Později se stal hlavou Volužinské ješivy a v tomto postavení setrval 40 let. Ješiva se stala světovým centrem židovského vzdělanosti a říká se, že během Necivovy doby v ní studovalo 10000 studentů. Ješiva byla násilně uzavřena Rusy v roce 1892 – Neciv se pak rozhodl odcestovat do Izraele, ale jeho zdravotní stav mu to znemožnil. Poslední týdny života strávil ve Varšavě, kde 10. srpna 1893, 28. avu 5653 zemřel a zde pohřben.

Rabi Naftali Cvi Jehuda Berlin napsal biblický komentář Ha’emek Davar (Hloubka slova) a další dodnes studovaná díla, jako jsou Ha’emek She’eila (Hloubka otázky), Meishiv Davar (response) či Meromei Sadeh (komentář k Talmudu). Jeho nejstarší syn, rabi Chaim Berlin, byl vrchním rabínem Moskvy a jeho nejmladším synem byl rabi Meir Bar-Illan, po němž je pojmenována izraelská Bar-Illanova univerzita.