Dnešek v dějinách – 28. Elul

Dnešek v dějinách – 28. Elul 5.00/5 (100.00%) 8 ohodnocení

luach28. Elul 2882, roku 880 př.o.l., byl zabit v bitvě v pohoří Gilboa král Saul a jeho tři synové. Stalo se tak čtyři měsíce pro smrti proroka Samuela.

28. Elul v roce 1485 o.l. byl zabit inkvizitor Aragonu Pedro Arbues, který se nechvalně proslavil zjišťováním prohřešků „nových křesťanů“, které pak předváděl před inkvizici a nechával upálit. Inkvizitora jmenovaného Torquemadou zabila v kostele skupina marranos (pokřtěných židů) v odplatu za skutky, které spáchal proti jejich rodinám. Pachatelé byli pozatýkáni, byly jim usekány ruce, hlava a byli rozčtvrceni. Další předáci jako Francisco de Santa Fe spáchali sebevraždu nebo uprchli do Francie. Arbues byl v roce 1867 Vatikánem kanonizován.

28. Elul 5468, 13. září 1708, nařídil ruský car Petr Veliký oběsit 13 svých vojáků, kteří se podíleli na protižidovských útocích.

28. Elul 5551, 27. září 1791, získali francouzští Židé poprvé od pádu Římské říše plné občanství.

28. Elul 5609, 15. září 1849, byla založena první synagoga Jižní Africe. Nacházela se v Kapském městě a v odkazu na Mys dobré naděje se jmenovala Tikvat Israel (Naděje Izraele). Původně pravidla nizozemské Východoindické společnosti vyžadovala, aby všichni obyvatelé byli křesťané. Ažpo zavedení náboženské svobody v roce 1803 se do Kapského města začali stěhovat židovští osadníci z Británie a Německa. Na přelomu 20. století přilákal rozvoj těžby diamantů a zlata velké množství židovských přistěhovalců. Židé v Jižní Africe velmi prosperovali a byli silně zastoupeni v obchodu a dalších odborných oblastech. Židovská komunita v Jižní Africe byla typická silným sepětím s tradičními židovskými hodnotami a silným vztahem k Izraeli. Svého vrcholu dosáhla počátkem 70. let 20. století, kdy v zemi žilo okolo 120 tisíc Židů. Politické nepokoje a zhoršená bezpečnostní situace v zemi v souvislosti s pádem apartheidu vedly k tomu, že se desetitisíce Židů odstěhovaly do Izraele, Austrálie a USA. Synagoga Tikvat Israel nicméně stojí dodnes.

28. Elul 5661, 12. září 1901, zaútočili Arabové na židovskou obec Gedera v Zemi Izrael.

28. Elul 5682, 21. září 1922, podepsal prezident USA Warren G. Harding společnou rezoluci Kongresu schvalující vznik židovské domoviny na území Země Izrael.