Dnešek v historii – 19. Tišri

Dnešek v historii – 19. Tišri 4.86/5 (97.14%) 7 ohodnocení

luachVýročí (Jahrtzeit, járcajt) rabiho Elijaha Kramera (Elijah (Eliyahu) ben Shlomo Zalman), známého jako Vilenský gaon (ha’Gaon ha’Chasid mi’Vilna, „génius z Vilna“, Vilniusu). Je uznáván jako největší rabín za posledních 500 let. Vilenský gaon, nar. 23. dubna 1720, byl obdařen fotografickou pamětí: ve věku tří let již znal zpaměti celou Bibli a ve věku sedmi let znal zpaměti řadu pojednání z Talmudu. Legenda říká, že ve věku dvanácti let byl schopen kabalisticky stvořit Golema (živou bytost z beztvaré neživé hmoty). Byl znám tím, že spal jen dvě hodiny denně v šesti 20 minutových intervalech.

Napsal komentáře ke všem klasickým židovským dílům – Bibli, Talmudu, Zákoníku židovského práva (Šulchan Aruch) a různým kabalistickým dílům. Byl také uznávaný odborník v matematice a astronomii. Dnes se po něm ve Vilniusu (Vilnu), hlavním městě Litvy, jmenuje ulice a má zde sochu. Roku 1783 se Vilenský gaon vydal do Izraele, ale z neznámých příčin svého cíle nedosáhl. Inspiroval nicméně své stoupence a 8. srpna 1809, 26. Avu 5569 přijela do Izraele přes Turecko na koních a vozech skupina 70 žáků velkého litevského učence. Toho se však již Vilenský gaon nedožil; zemřel 9. října 1797, 19. Tišri 5558.