Dnešek v historii – 17. Chešvan

Dnešek v historii – 17. Chešvan 5.00/5 (100.00%) 5 ohodnocení

luach10. listopadu 1919, 17. Chešvan 5680, oznamoval titulek deníku The New York Times: „Einsteinova teorie triumfuje.“ Albert Einstein (1879 – 1955) byl v Německu narozený fyzik, jehož teorie relativity přinesla revoluční změnu do soudobého vědeckého přístupu k času, vesmíru, hmotě, energii a gravitaci.

Einstein tvrdil, že rozhodující okamžik jeho života se odehrál v jeho pěti letech, kdy mu otec ukázal kompas a malý Albert byl uchvácen mystickou, neviditelnou silou, kterou sledoval. Einstein uspěl při objasnění principů kosmologie a fyziky, s nimiž se fyzici bezradně potýkali po desetiletí.

V letech 1914 až 1933 vedl fyzikální výzkumy v Berlíně a v tomto období učinil své nejzásadnější objevy a byl oceněn Nobelovou cenou. Po nástupu Hitlera k moci v roce 1933 se Einstein vzdal německého občanství a uprchl do USA, kde přijal funkci na Institutu pro pokročilá studia (Institute for Advanced Study) v Princetonu v New Jersey.

V roce 1939 poslal Einstein prezidentu Rooseveltovi dopis, v němž vyzýval ke studiu jaderné fúze pro vojenské účely. Učinil tak z obavy, že jadernou zbraň by mohli první vynalézt nacisté. Po válce se nicméně Einstein zasazoval za jaderné odzbrojení, když řekl: „Nevím, s jakou zbraní bude bojováno v III. světové válce, ale IV. světová válka bude bojována klacky s kameny.“

Einstein se podílel na založení Brandeisovy univerzity a Hebrejské univerzity v Jeruzalémě, které také odkázal svůj majetek. V roce 1952 odmítl nabídku, aby se stal prezidentem Státu Izrael. Einstein je považován za jednoho z nejvlivnějších lidí historie. Časopis Time ho označil za „Osobnost století.“