Dnešek v historii – 20. Chešvan

Dnešek v historii – 20. Chešvan 5.00/5 (100.00%) 11 ohodnocení

luach Výročí (járcajt, Jahrtzeit) Hannah Szenes (Chana Senesh, Chana Senešová, חנה סנש), mladé židovské ženy, která ve službách britské armády dobrovolně seskočila za nacistické linie. Strávila tři měsíce v Jugoslávii, kde pracovala s partyzány, a hledala cesty, jak pomoci maďarským Židům, kteří byli deportováni do tábora smrti Auschwitz (Osvětim). Byla chycena, když se pokoušela překročit hranice do Maďarska. Byla několik měsíců mučena, ale odmítla sdělit jakékoliv informace.

Szenes se stala symbolem idealismu a sebeobětování. Tento obraz posiluje i sbírka básní, kterou zanechala; nejznámější z nich je Halicha LeKesarja (Cesta do Caesareje), známá také pod názvem Eli, Eli (Můj Bože, můj Bože). Byla zastřelena popravčí četou 7. listopadu 1944, 20. chešvanu 5705. Její ostatky byly později převezeny do Izraele.