Dnešek v historii – 3. Chešvan

Dnešek v historii – 3. Chešvan 5.00/5 (100.00%) 4 ohodnocení

luach9. října 1290, 3. chešvanu 5051, opustili poslední z 16 000 Židů vypovězených králem Edvardem I. (Edward I) Anglii. Král Edvard zakázal lichvu a donutil Židy starší sedmi let nosit identifikační znamení na oděvu. Některým Židům se podařilo zůstat v Anglii tím, že skrývali svoje náboženství, ale tisíce byly nuceny odejít. (Už roky předtím donutil král Jindřich III. (Henry III) Židy, aby zaplatili daně ve výši poloviny jejich majetku a nařídil, aby židovské bohoslužby v synagogách byly tak tiché, aby je křesťané nemohli slyšet.) Po vyhnání se Židé nesměli do Anglie vrátit po 350 let, než byla politika změněna za vlády Olivera Cromwella v roce 1655.