Dnešek v historii – 4. Chešvan

Dnešek v historii – 4. Chešvan 5.00/5 (100.00%) 13 ohodnocení

luach5. října 1483, 4. chešvanu 5244, byl jmenován „Velkým inkvizitorem španělské inkvizice“ Tomás de Torquemada. Španělští Židé byli nuceni ke konverzím ke katolickému křesťanství. Torquemada věřil, že dokud budou Židé ve Španělsku, mohou mít vliv na desetitisíce Židů, kteří ke křesťanství konvertovali. Na jeho doporučení byl zbytek židovské komunity – přibližně 200 000 lidí – ze Španělska roku 1492 vypovězen. Inkvizice pátrala po těch, kdo judaismus praktikovali potají, zvaných Conversos nebo Marranos. Ti pak byli (stejně jako jiní nekatolíci) upalováni na hranici. Ti, kdo byli odhaleni jako nekatolíci, ale konvertovali, byli před upálením uškrceni. Odhaduje se , že na hranici bylo upáleno 32 000 Židů. Torquemadovo jméno se tak stalo symbolem krutosti a fanatismu ve službách náboženství. Nařízení o vyhnání Židů bylo španělskou vládou oficiálně zrušeno až roku 1968.