Dnešek v historii – 24. Kislev

Ohodnoťte článek

luachTohoto dne v roce 354 př. o. l. prorok Chagaj (חגי, Haggai, česky Ageus) povzbuzoval Židy, aby znovu vybudovali Svatý Chrám – stavební projekt, který byl zahájen 18 let předtím, ale byl zastaven kvůli politickému tlaku. Chrám pak stál 420 let, než byl zničen Římany roku 70 o. l. Týž den také Chagaj prorokoval pád velké perské říše, který v konečném důsledku vedl k osvobození Židů. Uvedené události jsou zaznamenány v druhé kapitole biblické knihy Chagaj (Ageus).