Na národní pouti do Svaté země

Na národní pouti do Svaté země 5.00/5 (100.00%) 3 ohodnocení

Jeruzalém. Do Svaté země v těchto dnech směřují stovky českých poutníků, aby se účastnily národní pouti. „Putujeme do rodné země našeho Pána v Roce víry, abychom i my mohli svou víru vyznat, jako Petr či skepticky uvažující apoštol Tomáš. Na této víře budujeme také my svou víru“, prohlašuje pražský arcibiskup, kard. Dominik Duka, který věřící krajany na pouti doprovází.

Společně s dalšími českými a moravskými biskupy, kteří do Izraele dorazili během čtvrtka, bude pražský kardinál slavit trojici hlavních poutních bohoslužeb. V pátek 8. listopadu to byla zahajovací mše svatá na hoře Blahoslavenství nad Genezaretským jezerem. O den později sobotní eucharistie na kraji města Betléma, kde se čeští poutníci setkají s křesťany arabské národnosti. A konečně 10. listopadu národní pouť zakončí nedělní liturgie v Jeruzalémě – v chrámu sv. Anny poblíž chrámu sv. Hrobu.

Přímo ve Svaté zemi pouť organizačně zajišťuje Václava Benešová, která pro českou redakci Vatikánského rozhlasu připravila rozhovor s několika účastníky národní pouti. Jeho zvukový záznam lze vyslechnout zde.

(jag)

Přetištěno s laskavým souhlasem české redakce Vatikánského rozhlasu.

Původně publikováno pod názvem Na národní pouti do Svaté země.