Dnešek v historii – 26. Tevet

Ohodnoťte článek

luach5. ledna 1826, 26. Tevet 5586, přijal Maryland tzv. Židovský zákon (The Jew Bill, oficiálním názvem An Act to extend to the sect of people professing the Jewish religion, the same rights and privileges enjoyed by Christians), který dovoloval Židům zastávat veřejné úřady, za podmínky, že akceptují koncept odměny a trestu v posmrtném životě, aniž by jako dosud museli akceptovat křesťanství. Boj za zákon zahájili počátkem 20. let Jacob I. Cohen Jr. (1789 až 1869) a Solomon Etting (1764 až 1847), kteří následně úspěšně kandidovali do Městské rady Baltimoru a stali se prvními Židy, kteří v Marylandu zastávali volený úřad.

Maryland byl založen v roce 1634 jako azyl pro katolíky a zpočátku zde popírání křesťanství bylo hrdelním zločinem. Kdokoliv hovořil negativně o Marii nebo apoštolech byl pokutován nebo veřejně fyzicky potrestán. Praktikování judaismu bylo v Marylandu zcela legalizováno v roce 1776, ale zůstala v platnosti omezení. Teprve za dalších 50 let bylo Židům dovoleno zastávat veřejné úřady.