Dnešek v historii – 7. Tevet

Dnešek v historii – 7. Tevet 5.00/5 (100.00%) 11 ohodnocení

luachTohoto dne v roce 468 o.l. byli uvězněni rabíni Amemar, Mešaršeja (Mesharsheya) a Huna, vedoucí představitelé babylonského Židovstva. O 11 měsíců později byli popraveni

Židovská komunita v Babylonu existovala 900 let, od doby kdy Nabuchadnezar dobyl Izrael, zničil Svatý Chrám a vysídlil Židy do Babylonu. O 70 let později bylo Židům dovoleno se do Izraele vrátit, nicméně velké množství jich zůstalo v Babylonu – a to se následně stalo střediskem židovského rabínství.

Situace se začala zhoršovat v 5. století, kdy perští kněží, bojující proti křesťanským misionářům, zahájili protikřesťanské pronásledování, které bylo vztaženo také na babylonské Židy. Následně se situace uklidnila a Babylon zůstal centrem židovského života po dalších 500 let.